Synes 20 millioner er småpenger

Ellen Inga O. Hætta (Høyre) sa seg ikke imponert over Arctic Gold sitt tilbud på 20 millioner kroner.

Ellen Inga O. Hætta og Mikkel Isak Eira

Ellen Inga O. Hætta sammen med sin partifelle Mikkel Isak Eira. Den erfarne Høyrepolitikeren mener det er unødvendig og uetisk å åpne for gruvedrift.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Hun mener det er lommerusk i forhold til det som er mulig å få ut av gruvevirksomheten de ønsker å igangsette.

– Det er ikke nødvendig å skynde seg med å ta opp mineralene. De kommer til å være der om 20-30 år dersom vi lar de ligge. Man kan heller i fremtiden se om det vil være høyst nødvendig å ta disse opp.

Vil at Finnmarkskommisjonen først må gjøre seg ferdig

I tillegg mener kommunestyrerepresentanten som tidligere har vært statssekretær at timingen for å ta standpunkt om gruver er helt feil. Finnmarkskommisjonen som skal finne grunnlaget for rettigheter til land og vann i Finnmark er ikke ferdig med sitt arbeid.

Man må i det minste vente til etter at det er avklart før gruveselskapene slipper til, mener Ellen Inga O. Hætta.

Hun synes heller ikke 20 millioner er noe å rope hurra for. Arctic Gold har nemlig kommet med et forslag til et binnende samarbeid med Kautokeino kommune, som skal ha en verdi på rundt 20 millioner.

– 20 millioner er småpenger i forhold til de verdiene som Arctic Gold skal hente ut, sa Hætta fra talerstolen.

Dermed kan det like før avstemningen se ut til at det går mot et nytt nei fra Kautokeino kommune.

Har ikke samvittighet til å gi gruvedriften rom

Ellen J. Sara Eira (Samefolketsparti) som gikk imot konsekvensutredningen sist.
Vil ikke høre angrep på habiliteten til kommunestyret, ei heller angrep på om hvor vidt dem kjenner til hvordan samfunnet fungerer.
– Jeg trenger ikke flere opplysninger enn de som allerede er kommet fram. Nemlig at det er reineiere som må ut av reindrifta dersom det blir gruvedrift i Biedjovággi.

Ellen J. Sara Eira

Ellen J. Sara Eira (Sáb) ga sterkt inntrykk fra talerstolen at hennes samvittighet ikke tillater henne å tillate konsekvensutredning for gruvedrift i Kautokeino.

Foto: Liv Inger Somby / NRK


Hun uttrykte at hun ikke har samvittighet til å si ja til gruvedriften, så lenge det er minst én person som må forlate reindriften. Dersom man sier ja, så svikter man de unge, kom det klokkeklart fra Eira på talerstolen.

Hun mener i tillegg at dersom man tillater gruvedrift så bryter man med FNs urfolkskonvensjon.

– Jeg vil være med på å bevare samisk språk og kultur, herunder inngår reindrifta. Derfor kan jeg ikke si ja til konsekvensutredningen.