Hopp til innhold

SV: - Ingen nye oljefelt i Norge

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke bare stenge Lofoten, Vesterålen og Senja for ny oljeleting og -boring. Han sier partiet sier nei til alle nye fremtidige oljefelt i Norge. Det kom frem i talen hans til landsmøtet.

Korte nyheter

 • Musikk viktig for henne da hun skulle lære seg samisk

  Lågå julevsábmáj.

  Musikk ble viktig for Kajsa Balto da hun skulle lære seg samisk. Hun tror at samisk sang i musikktimene på skolen kan få flere til å lære seg språket.

  – Samiske sangtekster er veldig lette å lære seg. Så vil jeg tro at det er bra måte å øve lyder og uttale på. Musikk har for meg vært en måte å styrke mitt eget språk, sier Balto.

  På Alstad ungdomsskole i Bodø går det mest i engelske og norske låter i undervisningen. Men de tror musikk kan være til god hjelp for å lære samisk.

  – Jeg tror det er lettere enn å lære bare ved å skrive og lese hele tiden, sier Erik Cornelius Aira Amundsen

  – Det hadde vært kult, legger han til.

  Dette får støtte fra forskerhold. Nora Bilalovic Kulset er musikkforsker ved NTNU. Hun mener sang er nyttig for å lære et nytt språk.

  – Du lurer språket inn i hjernen. For du øver deg på språk uten å vite det. Og det er tusenvis av fordeler med å synge når du skal lære deg et språk, sier Kulset.

 • Musihkka ájnas gå galgaj gielav oahppat

  Musihkka sjattaj ájnas Kajsa Baltoj gå galgaj sámegielav vas oahppat. Suv mielas máhttá sámegiela lávllom musihkkatijmajn skåvlån oadtjot ienebujt gielav oahppat.

  – Sámegiela lávllomtevsta l álkke oahppat. Árvvedav la buorre vuohke gåktu jienajt ja javllamusájt hárjjidallat, javllá Balto.

  Alstad nuorajskåvlån Bådåddjon åhpadi ienemusát ieŋŋilsgiela ja dárogiela lávllomtevstajt musihkkaåhpadusán. Valla oahppe jáhkki musihkka luluj buorre viehkken sámegielav åhpatjit.

  – Jáhkáv la álkkep ienni gå agev oahppat tjállema ja låhkåma baktu, javllá Erik Cornelius Aira Amundsen.

  – Dát lij galla læhkám kult, javllá sån dan birra jut lij læhkám buorre sámegielav oahppan musihka baktu.

  Dássta oadtju dårjav åtsådiddjes. Nora Bilalovic Kulset la musihkkaåtsådiddje NTNU:an. Suv mielas lávla máhtá liehket ávkken gå la oahppamin ådå gielav.

  – Gielav njága vuojŋŋama sisi. Danen gå hárjjidalá váni diedek. Ja de li moadda buorre ávkke lávllagijn gå gielav galga oahppat, subtsas Kulset.

  – Musihkka l munji læhkám vuohke ietjam gielav nannitjit, subtsas Balto.

 • Ella Marie maŋen subtsastittjat mij dá váhko la dáhpaduvvam

  Bård, Isalill ja Johan aktan guokta sluogas guossij tjoahkkájgiessi ájnnasamos ássjijt dunji TV-sáddagin «Nytt på nytt». Ja vahkkusasj oassen la artissta Ella Marie Hætta Isaksen ja ekonåvmmå Per Valebrokk guossen.

  Gehtja sáddagav kloahkka 21.05 iehkedis NRK1:an jali ehpan NRK TV:an.

  Kan Asker lokke de rike til seg dersom de senker formueskatten?