Hopp til innhold

Strid om språkinnsats

Er sametingsrådet arbeidssky, spør sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen. Uberettiget kritikk, svarer sametingsråden.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsrepresentant for NSR Ann-Mari Thomassen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ann-Mari Thomassen (NSR) mener at sametingsrådet burde ha møter med kommuner hvor det er en betydelig samiskbefolkning, der sametinget oppfordrer kommunene å sette i gang tiltak for å styrke samisk språk.

Les også: Vanskelig språksituasjon

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma syns kritikken fra Thomassen er uberettiget.

Umulig oppgave

Jåma sier at sametingsrådet bruker en hver anledning de har å snakke om språktiltak med kommuner de besøker og jobber mye med språktiltak i sametinget.

– Det er en umulig oppgave for sametingsrådet å reise rundt til alle kommuner hvor det bor samer med et slikt budskap, sier Jåma.

Mye ressurser

Sametingsrepresentant Ann Mari Thomassen mener sametingsrådet har nok med ressurser, syv heiltidspolitikere samt sametingets administrasjon til å hjelpe seg med.

- Det er heller ikke slik at det forventes at rådet skal ha møter med hver enkelt kommune, men noen kommuner peker seg ut naturlig, sier Thomassen.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Foto: Mathis Eira / NRK

Thomassen sikter til kommuner med betydelig samisk befolkning som er utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, slik som Skånland i Troms og Evenes i Nordland.

- Vi har ikke planlagt noen møter med de kommuner, men det er noe som er i vår inntresse og vi skulle gjerne hatt møter med alle kommuner med samisk befolkning, sier Jåma.

Jåma viser også til at de jobber med en melding om samisk språk som er et viktig redskap for å bedre språksituasjonen, spesielt i de kommuner som er utenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK