Hopp til innhold

Straffes for dronefilming av reinsdyr: – Helt feil, sier reindriften

– Reindriftssamene var til stede under hele filmingen, sier piloten. Da mener reindriftssamers landsforbund at dommen er helt feil.

Drone

DRONE: Lignende droner ble brukt for å dokumentere at havørnen dreper reinkalver.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Hendelsen skjedde i mai 2017 da en person fløy med drone over Varangerhalvøya nasjonalpark uten å ha en egen tillatelse.

Personen ble leid inn av reindriftssamene i området for å dokumentere at havørnen dreper reinkalver.

Dronepiloten fikk et forelegg på 10.000 kroner for å fly over nasjonalparken med dronen. Betaler han ikke, må han i fengsel i 20 dager.

– Brutt forskriften

– Forelegget ble gitt på grunn av overtredelse av Naturmangfoldloven og for brudd på forskriften om verneplan for Varangerhalvøya, skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør til NRK Sápmi.

Hun viser til forskriften som sier at «Bruk av motordrevet modellfly og lignende er forbudt», og understreker at drone går under denne kategorien.

Hun skriver at reindriftsutøvere også trenger en slik tillatelse for å fly med drone og helikopter.

– Veldig merkelig

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, sier hun aldri har hørt om en reindriftsutøver som har måtte søke tillatelse for å bruke drone.

– Om reindriftsutøverne i området var til stede under filmingen, da var det et helt feilaktig forelegg.

Piloten sier til NRK at reindriftsutøverne var til stede under hele filmingen.

Ellinor Marita Jåma følger høyesterettsbehandlingen av Sara-saken

VELDIG RART: Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, mener dette er en merkelig sak.

Foto: Mathis Eira / NRK

Ellinor Marita Jåma sier at reindriften har unntak i bestemmelser når det kommer til nasjonalparker.

– Vi kan bruke de tekniske midlene vi har behov for å gjøre jobben vår. I det er her tilfellet er ørnen et problem og distriktet trenger dronen for å dokumentere tapet.

Hun legger til:

– I denne saken gjør han en jobb for reindriften, nemlig det å dokumentere et tap. Hele denne saken er veldig merkelig.

Lederen for reindriftsforbundet sammenligner drone med bruk av helikopter i reindriften, og sier at det ikke er noe mer annerledes enn en drone.

– En drone kan ikke gjøre mer skade enn et helikopter. Jeg kjenner ikke til tillatelsene i distriktet, men jeg vil anta at de har lov til dette.

Ulovlig

– Reindriftsutøvere må søke om tillatelse for å fly med drone på lik linje med andre i nasjonalparken.

Miljøvern og parkforvalter Geir Østereng sier at helikopter og ATV har vært i bruk før området ble om til en nasjonalpark av reindriftsutøverne. Samtidig har dem avklart bruken av helikopter med vernestyret tidligere.

– Bruk av drone derimot er ny teknologi og går under kategorien «modellfly» og er ikke lov, det krever en tillatelse fra verneforskriften for nasjonalparken. sier Østereng.

Bestemmelsene om motorferdsel i nasjonalparken blir nærmere avklart i den kommende forvaltningsplanen, den vil ta utgangspunkt i driftsplanen for reindrift, avslutter han.

Korte nyheter

 • Háliidit bissehit rádjárasttildeami

  Suopma lea bisseheamen Ruošša beale turisttaid boahtima Supmii. Ulbmilin lea easttit Suoma bokte johtima eará Schengen-riikkaide. Supmii beassá dan maŋŋá dušše fuolkevuođa, studerema ja humanitaralaš sivaid dihte. Áššis mearriduvvo loahpalaččat lagaš beivviin.

  Mearrádusa ákkastallet dainna ahte Suomas lea šaddamin čađajohtinriika Ruošša olbmuide ja dát dilli lea várálaš Suoma beaggimii riikkaidgaskasaš politihkas. Máŋggat riikkat leat juo gidden rájáid.
  Mannan vahkuloahpa áigge buot Suoma ja Ruošša rádjerasttildanbáikkiin ledje oktiibuot váili 17 000 johtti.

  Finland Russia
  Foto: Lauri Heino / AP
 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.