Støtte til kultur og næring

Sametingets tilskuddsstyre har bevilget til sammen 10,2 millioner til nærings- og kulturformål.

Penger
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

På møtet til Sametingets tilskuddsstyre i Evenes 31.03 - 02.04.09 ble det innvilget tilskudd for i alt kr. 6 315 000 til næringsformål og kr. 3 881 000 til kulturformål.

LES OGSÅ: Pengedryss til samiske læremidler

Næringsformål

Til marine næringer ble det gitt tilskudd på til sammen kr. 1 200 000 til fiskefartøy og kr. 252 000 til et landbasert autolineanlegg i Nordkapp kommune.

Det ble gitt en samlet støtte på kr 1 337 000 til duodjinæringen, herav kr 550 000 til samiske salgsorganisasjoner i duodji. Tilskuddstyrets leder vil spesielt trekke frem tilskudd på kr 300 000 til to unge etablerere som skal starte med produksjon av sitteunderlag av reinskinn.

Til variert næringsliv ble det innvilget et samlet tilskudd på kr 1 572 000. I denne forbindelse vil tilskuddstyrets leder fremheve tilskudd på kr 300 000 til oppstart av et selskap i Lebesby kommune der forretningsideen er belysning av Finnkirka.

I forbindelse med verdiskapingsprogrammet for næringskombinasjoner og samisk reiseliv ble det innvilget tilskudd på til sammen kr 730 000. Støtten ble hovedsakelig gitt til etablering av utmarksbaserte reiselivsvirksomheter og styreleder Ann-Mari Thomassen sier at det er gledelig at verdiskapingsprogrammet kan bidra til vekst i denne næringen.

Til jordbruksformål ble det innvilget tilskudd på til sammen kr 724 000 til ombygging og utvidelser av driftsbygninger. Samiske næringsorganisasjoner ble tildelt en samlet støtte på kr 500 000.

Kulturformål

Tilskudd til forlagsvirksomhet ble tildelt med tilsammen kr 2 682 000,-. Følgende forlag fikk støtte: Davvi Girji, DAT, Forlaget Iđut, ČálliidLágádus, Skániid girjie og ABC-company E-skuvla.

Tilskudd til samiske møteplasser ble tildelt med tilsammen kr 700 000,- Følgende virksomheter fikk støtte: Mearrasámi duodjedállu, Stuornjárgga sámiid duodji, Álttá Siida A/S og Beaiveálgu

Resten ble fordelt til forskjellige kulturtiltak.

I forbindelse med styremøtet ble det avholdt et åpent folkemøte der tilskuddstyret orienterte om Sametingets virksomhet og de ulike støtteordningene.

Det ble også gjennomført et fellesmøte med kommunene Skånland, Evenes, Gratangen og Lavangen om næringsutviklingen i disse kommunene.