Stortinget vil granske uretten mot samer og kvener: – Et dypt spørsmål for Norge

Nå er det klart at det blir opprettet en statlig kommisjon for å granske assimileringspolitikken mot det samiske og det kvenske folk i Norge. – En gledens og historisk dag, sier Kirsti Bergstø (SV).

Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø hilser på sametingsrepresentanter på Stortinget

EN SEIER: SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø hilser på Sametingets representanter Piera Heaika Muotka (NSR) og Ronny Wilhelmsen (Ap) på Stortinget. Sammen kan de juble over at Stortingets flertall vil ha en kommisjon som gransker fornorskningens konsekvenser.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Dette er en stor seier for samene, kvenene og hele det norske folk, sier begge SVs forslagsstillere, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø.

Det var de to som foreslo at Stortinget skulle opprette en «sannhetskommisjon om fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge».

Stortinget vedtok i dag at det skal opprettes en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot samene og kvenene i Norge.

– Det å sette ned et kommisjonsarbeid for å dokumentere fornorskningens virkning i dag er avgjørendes for hvordan fremtiden skal se ut for samisk satsing, sier Bergstø.

Navnet og mandatet til kommisjonen, vil bli avklart i samarbeid med blant annet Sametinget.

– Gjør Norge mer sivilisert

– Det er jo en fantastisk fin dag. Jeg føler vi har tatt et viktig steg både for det samiske og kvenske miljøet. Men også som stat, for dette er dypt spørsmål for staten Norge, sier Fylkesnes.

Han mener at Norge har vært for dårlige med ta oppgjør med tidligere tiders urett.

– Det må vi slutte med. Dette vil være et ledd, som er med på å gjøre Norge til et mer sivilisert samfunn, legger han til.

Intervju med Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om sannhetskommisjon om fornorskning.

Se intervjuet med Torgeir Knag Fylkesnes.

Stor dag for Sametinget

– Dette er en stor dag for Árja, sier Inger Eline Eriksen Fjellgren, som er sametingsråd for Árja på Sametinget.

Hun ønsker nå at Sametinget nå får tid til å jobbe ordentlig med mandatet til kommisjonen.

Inger Eline Eriksen Fjellgren i vrimlehallen i Stortinget

JOBBEN STARTER NÅ: Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) er klar for å begynne å jobbe med mandatet til kommisjonen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kommisjonen skal granske fornorskningen, og hvordan de som ble utsatt for den opplevde den. Men også hvordan den fortsatt virker på den samiske befolkningen i dag, sier Fjellgren.

Frp og Høyre sier nei

Kun regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet sa nei til granskingskommisjonen.

Debatten om kommune- og regionreformen

VIL IKKE HA KOMMISJON: Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, mener at det allerede jobbes mye fra regjeringens side for å fremme samisk språk og kultur.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Høyres kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, talte for at man må finne andre måter å få mer kunnskap om fornorskningen på.

– Vi har forhåpentligvis satt et punktum for fornorskningspolitikken. Vi har satt i gang tiltak for samisk språk og kultur, sa Sanner under stortingsdebatten.

Den endelige voteringen vil bli gjort ved midnatt.

Kommisjonens formål ikke klar

Nå som Stortinget har vedtatt at kommisjonen skal opprettes, skal det opprettes en arbeidsgruppe som skal finne hvilket mandat og avgrensing granskingskommisjonen skal ha.