Hopp til innhold

Stortinget vil granske uretten mot samer og kvener: – Et dypt spørsmål for Norge

Nå er det klart at det blir opprettet en statlig kommisjon for å granske assimileringspolitikken mot det samiske og det kvenske folk i Norge. – En gledens og historisk dag, sier Kirsti Bergstø (SV).

Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø hilser på sametingsrepresentanter på Stortinget

EN SEIER: SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø hilser på Sametingets representanter Piera Heaika Muotka (NSR) og Ronny Wilhelmsen (Ap) på Stortinget. Sammen kan de juble over at Stortingets flertall vil ha en kommisjon som gransker fornorskningens konsekvenser.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Dette er en stor seier for samene, kvenene og hele det norske folk, sier begge SVs forslagsstillere, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø.

Det var de to som foreslo at Stortinget skulle opprette en «sannhetskommisjon om fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge».

Stortinget vedtok i dag at det skal opprettes en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot samene og kvenene i Norge.

– Det å sette ned et kommisjonsarbeid for å dokumentere fornorskningens virkning i dag er avgjørendes for hvordan fremtiden skal se ut for samisk satsing, sier Bergstø.

Navnet og mandatet til kommisjonen, vil bli avklart i samarbeid med blant annet Sametinget.

– Gjør Norge mer sivilisert

– Det er jo en fantastisk fin dag. Jeg føler vi har tatt et viktig steg både for det samiske og kvenske miljøet. Men også som stat, for dette er dypt spørsmål for staten Norge, sier Fylkesnes.

Han mener at Norge har vært for dårlige med ta oppgjør med tidligere tiders urett.

– Det må vi slutte med. Dette vil være et ledd, som er med på å gjøre Norge til et mer sivilisert samfunn, legger han til.

Intervju med Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om sannhetskommisjon om fornorskning.

Se intervjuet med Torgeir Knag Fylkesnes.

Stor dag for Sametinget

– Dette er en stor dag for Árja, sier Inger Eline Eriksen Fjellgren, som er sametingsråd for Árja på Sametinget.

Hun ønsker nå at Sametinget nå får tid til å jobbe ordentlig med mandatet til kommisjonen.

Inger Eline Eriksen Fjellgren i vrimlehallen i Stortinget

JOBBEN STARTER NÅ: Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) er klar for å begynne å jobbe med mandatet til kommisjonen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kommisjonen skal granske fornorskningen, og hvordan de som ble utsatt for den opplevde den. Men også hvordan den fortsatt virker på den samiske befolkningen i dag, sier Fjellgren.

Frp og Høyre sier nei

Kun regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet sa nei til granskingskommisjonen.

Debatten om kommune- og regionreformen

VIL IKKE HA KOMMISJON: Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, mener at det allerede jobbes mye fra regjeringens side for å fremme samisk språk og kultur.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Høyres kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, talte for at man må finne andre måter å få mer kunnskap om fornorskningen på.

– Vi har forhåpentligvis satt et punktum for fornorskningspolitikken. Vi har satt i gang tiltak for samisk språk og kultur, sa Sanner under stortingsdebatten.

Den endelige voteringen vil bli gjort ved midnatt.

Kommisjonens formål ikke klar

Nå som Stortinget har vedtatt at kommisjonen skal opprettes, skal det opprettes en arbeidsgruppe som skal finne hvilket mandat og avgrensing granskingskommisjonen skal ha.

Korte nyheter

 • Čoahkkin heahtedoaimmaid birra

  Dálkkádat- ja birasdepartemeanta, Samediggeráđđi ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi leat čađahan gulaskuddamiid máŋgga evttohuvvon heahtedoaibmabijut mat gusket boraspiriid ja bohccuid.

  Ráđđehus dieđiha dan iežas neahttasiidduin.

  Bealit ledje ollásit dahje belohahkii ovttaoaivilis eanaš doaibmabijuin.

  Dat ledje njeallje doaibmabiju mas bealit eai soabadan. Boazodollui addit bistevaš báhčinlobi dássái leat joksan boraspirenállemihtuid, guottetbáikkiin eai galgga leat boraspiret, máksimálalohku geatkkičivggain juohke orohagas ja heaittihit johtolathálddašeami.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Gir 500 000 kroner til treningssenter

  Sametingsrådet gir UML AS 500 000 kroner i tilskudd til nytt utstyr på nytt treningssenter i Karasjok.

  UML AS driver treningssenteret Delta iform sammen med aksjeselskapet med samme navn. UML AS er ansvarlig for vedlikehold, og er eier av utstyret på treningssenteret.

  Over sommeren skal Delta iform AS flytte inn i nytt lokale. Tilskuddet skal gå til å kjøpe nytt treningsutstyr til det nye lokalet. Lokalet vil være større enn det gamle, og mer moderne.

  – Vi er glade for å kunne støtte opp om næringslivet i Sápmi med prosjekt som også er bra for folkehelsa. Ved å støtte UML AS legger vi til rette for at bedriften kan fornye og utvikle seg, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen for variert næringsliv. En av prioriteringene til ordningen er å støtte tiltak som styrker næringer med potensiale for vekst, og som kan være med å skape befolkningsvekst.

  Tomt treningssenter
 • 500 000 ruvnno hárjehallanguovddážii

  Sámediggeráđđi addá UML AS:ii 500 000 ruvnno doarjjan ođđa reaidduide ođđa hárjehallanguovddážii Kárášjogas.

  UML AS jođiha Delta iform AS hárjehallanguovddáža ovttas oasusservviin mas lea seamma namma. UML AS:s lea ovddasvástádus bajásdoallamii ja oamasta hárjehallanguovddáža rusttegiid.

  Delta iform AS fárre ođđa báikái čavčča beallái. Doarjja galgá mannat ođđa hárjehallanrusttegiid oastimii ođđa báikái. Lokála lea stuorát go ovddeš, ja ođđaáigásaš.

  – Mii leat ilus go beassat doarjut ealáhuseallima Sámis dakkár prošeavttain mii lea buorre álbmotdearvvašvuhtii ge. UML AS doarjumiin mii láhčit diliid nu ahte fitnodat sáhttá ođasmahttit iežas ja ovdánit, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR).

  Doarjja addojuvvo máŋggabealálaš ealáhusat-doarjjaortnegis. Okta vuoruhemiin ortnegis lea doarjut doaibmabijuid mat nannejit ealáhusaid main lea stuorrunpotensiála, ja mat sáhttet leat mielde dahkamin ahte olmmošlohku lassána.

  Active treningssenter
  Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN