Hopp til innhold

Stortinget behandler omstridt vindkraftutbygging

Motstandere av vindkraft samles tirsdag utenfor Stortinget for å vise sin motstand mot utbyggingen på Vesterfjellet i Nordland.

Demonstrasjon mot handteringa av koronapandien ved Stortinget 1. mai 2021

MOTSTAND: Motstandere av vindkraft samles utenfor Stortinget på tirsdag. De ønsker å stanse utbyggingen på Øyfjellet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn i Nordland er tema på Stortinget tirsdag 25. mai.

Saken kommer opp etter et representantforslag fra Seher Aydar i Rødt. Hun møter på Stortinget som vara for Bjørnar Moxnes.

Seher Aydar

FORESLÅR AVSLAG PÅ UTSETTELSE: Seher Aydar (Rødt).

Foto: Jørgen Nordby/Rødt

Aydar foreslår at Stortinget ber regjeringen omgjøre NVEs vedtak om forlengelse av fristen for Øyfjellet vindkraftverk.

– Vindkraftanlegg ødelegger urørt natur og friluftsområder, uttaler Aydar.

Øyfjellet Wind AS søkte 13. juli 2020 om forlenget frist for oppstart. 16. februar i år godtok NVE søknaden. Fristen for oppstart forlenges fra 31. desember 2021 til 30. september 2022.

Aydar mener vedtaket i NVE går på tvers av et stortingsvedtak og er gjort på feil grunnlag.

– NVEs vedtak om utsettelse er basert primært på arbeid utført etter at søknaden om fristforlengelse ble sendt, argumenterer Aydar.

– Koronarestriksjoner, mye snø og demonstrasjoner

Øyfjellet Wind begrunner søknaden om utsatt oppstart med forsinkelser de selv ikke rår over.

Eolus Vind sin prosjektleder, Mattias Törnkvist, skriver dette i sin søknad:

 • «Øyfjellet Wind har mottatt varsler om forsinkelser grunnet covid-19 fra samtlige sentrale leverandører. Videre innførte Vefsn kommune lokale karantenebestemmelser i forbindelse med pandemien.»
 • «En annen utfordring er ekstreme snømengder i fjellet. Det har blant annet lagt beslag på produksjonskapasitet for veibygging.»
 • «Demonstrasjoner fra vindkraftmotstandere medførte redusert produksjonskapasitet i to dager med ytterligere konsekvenser for fremdriften.»

NVE skriver i sitt brev:

«Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt.»

Demonstrasjon ved Øyfjellet.

MOTSTAND: Samer og naturvernere sammen med reineiere prøver å stoppe utbyggingen av vindindustri på Øyfjellet i Nordland.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Aydar mener at NVEs begrunnelse er feil.

– Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført, argumenterer Aydar.

Stortingets energi- og miljøkomite har behandlet saken. De støtter ikke forslaget fra Seher Aydar.

Flertallet mener vindkraftverket har lokal tilslutning. Derfor ønsker de ikke å trekke tilbake NVEs beslutning.

Tapte i to rettsinstanser

Vindanlegget på Øyfjellet er i konflikt med reindrifta i området. De har så langt forgjeves prøvd å stoppe utbyggingen.

Det legges opp til en stor markering utenfor Stortinget på tirsdag.

Eivind Salen

HOLDER APPELL: Styreleder i Motvind Norge, Eivind Salen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Stortingets avgjørelse vil være en pekepinn på hvor mye ansvar politikerne våre er villige til å ta i vindkraftspørsmålet, sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge.

I fjor gikk Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til sak mot Eolus Vind og Øyfjellet Wind.

De krevde midlertidig stans i utbyggingen for å sikre at reindriftsområder ikke rekker å ødelegges av utbyggingen.

Svaret fra to rettsinstanser er et sviende nederlag for reinbeitedistriktet. Oslo byfogdembete avviste kravet i kjennelse 8. oktober 2020. Borgarting lagmannsrett avviste anken i mars 2021.

Reinbeitedistriktet ble sittende igjen med en regning på om lag 2 millioner kroner.

– Vi skal være til stede utenfor Stortinget for å minne politikerne på løftene som er gitt. Vi vil sørge for at byråkrater i NVE ikke kan operere fristilt fra folkevalgte politikere, utdyper Salen.

Korte nyheter

 • Olgešbellodagas lea eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas

  Dál leat Olgešbellodagas eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas. Seammás lea ain máŋgga gielddas eahpečielggas guđe bellodat oažžu sátnejođiheaddji maŋŋel válggaid. Dássažii lea Olgešbellodat sihkkarastán 90 sátnejođiheddjiid, čállá Nationen.

  Ovdal válggaid ledje bellodagas dušše 35 sátnejođiheaddji. Ovdal válggaid ledje 135 sátnejođiheaddji Norggas geat gulle Guovddášbellodahkii, dál leat dušše 81 sátnejođiheaddji. Dát mearkkaša ahte Olgešbellodat lea dat bellodat mas leat nubbin eanemus sátnejođiheaddjit. Njunnošis lea ain Bargiidbellodat 106 sátnejođiheddjiin.

  Norgga 357 suohkanis leat vel 35 suohkana gos ii leat čielgan gii šaddá sátnejođiheaddji.

  (NTB)

 • Bil kollidert med autovern

  En personbil har kjørt i et autovern på E6 i Tanadalen. Nødetatene er på vei til stedet.

  – Det er snakk om én bil og én fører, sier operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Martin Marum.

  Vegtrafikksentralen nord melder at trafikkuhellet fører til redusert framkommelighet, og at veien kan bli stengt på kort varsel.