Hopp til innhold

Giellagažus: Hvor godt kjenner du de samiske språkene?

Kvinne som lytter
Foto: Odilon Dimier / Colourbox

Du vet kanskje at det finnes ti ulike samiske språk, og enda flere dialekter knyttet til disse språkene. Klarer du å skille dem?

1/5 Davvisámegielas gávdnojit máŋga suopmana. Guđe gildii gullá dát suopman?

I klippet hører du noen typiske setninger fra denne dialekten.

Nordsamisk har mange dialekter. Hvilken kommune tilhører denne?

2/5 26 vuođđoskuvlloahppis lei dát giella vuosttašgiellan 2016:s. Makkár giella dat lea?

I 2016 var det registrert 26 grunnskoleelever med dette språket som førstespråk. Hvilket språk er det?

3/5 Lars Levi Læstadius čálii dán giela gramatihka 1800 logus. Dovddat go don giela?

Lars Levi Læstadius skrev gramatikken til dette språket på 1800 -tallet. Hører du hvilket språk det er?

4/5 Gielladutki Just Qvigstad gohčodii dán "Jukkasjärvi-sámegiellan". Guhtemuš suopman lea?

Da Just Qvigstad reiste rundt og forsket på samiske språk på 1920-tallet, kalte han det for "Jukkasjärvi-samisk". Hva kalles dialekten?

5/5 Dá lávlu U'lljan & Saauj Cool Band - Iiskâr. Man gillii lávlot?

Dette er et klipp fra U'lljan & Saauj Cool Band - Iiskâr. Hvilket språk synger de på?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Korte nyheter