Hopp til innhold

Giellagažus: Hvor godt kjenner du de samiske språkene?

Kvinne som lytter
Foto: Odilon Dimier / Colourbox

Du vet kanskje at det finnes ti ulike samiske språk, og enda flere dialekter knyttet til disse språkene. Klarer du å skille dem?

1/5 Davvisámegielas gávdnojit máŋga suopmana. Guđe gildii gullá dát suopman?

I klippet hører du noen typiske setninger fra denne dialekten.

Nordsamisk har mange dialekter. Hvilken kommune tilhører denne?

2/5 26 vuođđoskuvlloahppis lei dát giella vuosttašgiellan 2016:s. Makkár giella dat lea?

I 2016 var det registrert 26 grunnskoleelever med dette språket som førstespråk. Hvilket språk er det?

3/5 Lars Levi Læstadius čálii dán giela gramatihka 1800 logus. Dovddat go don giela?

Lars Levi Læstadius skrev gramatikken til dette språket på 1800 -tallet. Hører du hvilket språk det er?

4/5 Gielladutki Just Qvigstad gohčodii dán "Jukkasjärvi-sámegiellan". Guhtemuš suopman lea?

Da Just Qvigstad reiste rundt og forsket på samiske språk på 1920-tallet, kalte han det for "Jukkasjärvi-samisk". Hva kalles dialekten?

5/5 Dá lávlu U'lljan & Saauj Cool Band - Iiskâr. Man gillii lávlot?

Dette er et klipp fra U'lljan & Saauj Cool Band - Iiskâr. Hvilket språk synger de på?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Korte nyheter

 • Topp nummer 9 for Kristin Harila

  Klatreren Kristin Harila og Tenjen Sherpa nådde toppen av verdens åttende høyeste fjell i natt. Manaslu i Nepal rager 8163 meter over havet, og er fjell nummer 9 i Harilas verdensrekordforsøk. Nå gjenstår fem topper over 8000 meter. Harila og laget hennes har fire måneder på seg til å slå den gamle rekorden, men de har allerede annonsert at de vil gjøre det på vesentlig kortere tid – kun tre måneder i alt.

  Kristin Harila, her i Katmandu tidligere denne måneden, siktet mot verdensrekord.
  Foto: Niranjan Shrestha / AP
 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB