Stipend til samisk journalist

Liv Inger Somby (52) er tildelt Finnmark fylkeskommunes journaliststipend for 2014.

Programleder er Liv Inger Somby

Journaliststipend til Liv Inger Somby.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Liv Inger Somby vil jobbe med prosjektet «Hvordan ungdom opplever egen helse og hvilke plager de sliter med.». Stipendet er på 50.000 kroner.

Hun er ansatt som journalist i NRK Sápmi. I arbeidet har hun sett at nettopp dette teamaet er vanskelig. Somby har jobbet som journalist siden 1988.

Bryr seg om helse

– Jeg mener det er veldig viktig å sette av tid til tema som er vanskelig. Man må også tilnærme seg slike tema uten å rushe på, sier Somby.

Videre sier hun at det er gledelig å få et slikt arbeidsstipend, for det gir henne en unik mulighet til å fordype seg i urfolks- og samiske helsespørsmål. Dette er ett av temaene som står hennes hjerte nært.

Somby er allerede i gang med arbeidet, og regner med å konsentrere seg kun om dette fra sommeren av. Arbeidet ender opp i publikasjoner på nett og TV.

Modig og bredt tema

Det var to kvalifiserte søkere til stipendet.

– Vi fikk inn to gode, kvalifiserte, søknader. Vi valgte å tildele stipendet til Somby som skal jobbe med et finnmarkstema som er modig, bredt, aktuelt og interessant, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Han sitter i tildelingsgruppa sammen med leder i Finnmark journalistlag, Robin Mortensen, og kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen.