Hopp til innhold

Slik holder du varmen – med gress!

Nå er reinflokken oppe på vidda. Selv i solskinn kan være kaldt. Tradisjonelle samiske klær sørger for at reingjeterne holder seg varme.

- Naturen er genial, sier Inga.

Tradisjonelle samiske klær har gjennom generasjoner sikret at folk kan klare seg i det værharde nord.

Naturen er genial, og vi utnytter oss av det, sier Inga Karen Anne M. Sara.

Hun har på seg pesk, som er sydd av pelsen til rein. På beina har hun bellinger, som er enslags bukse.

– Bellingene er sydd av pelsen som reinen har på beina, skallene jeg har på føttene er og av slik pels. Man bruker pelsen på beina, fordi den har den egenskapen at snøen ikke fester seg på den, forteller Inga Karen Anne M. Sara.

De bruker og andre materialer fra naturen. I bildene nedenfor viser Inga Karen Anne hvordan man fyller skaller med sennegress eller sennagress, som det og kalles.

Inga dálle gámasuinniid

DÁLLET / DÁGGET: Først må man løfte på gresset, slik at det blir luftig. Denne prosessen kalles dállet eller dágget på samisk.

Foto: Gunnar Grønlund / NRK
Skaller med sennegress

DÁLLASTIT: Deretter fyller man skallene med gresset i en passelig mengde. Dette kalles for dállastit på samisk.

Foto: Gunnar Grønlund / NRK

Man slår sennagresset på sensommeren. Etter at sennagresset er tørket og banket myke, fungerer det på samme måte som ull når det kommer til isolasjon. Føttene holdes både tørre og varme. Man trenger ikke sokker inni skallene, hvis man har sennagress inni.

Korte nyheter

 • Eanemus gehččon filbma Netflixas

  Kampen om Narvik filbma lea dat filbma maid leat dán vahkkus eanemusat geahččan olles máilmmis, nu čájehit Netflix vahkkosaš logut. Dan čállá avisa Fremover.

  Ođđajagimánus lei vejolaš geahččat filmma streamema bokte 84 riikkas, ja dan rájes leat filmma streamen measta 38 miljovnna minuhta. Dat lea 20 miljovnna geardde eambbo go dat filbma mii lea nuppi sajis.

  Dat mielddisbuktá ahte badjel 21 miljovnna olbmo leat geahččan filmma ovtta vahkkus. Filbma boahtá norgga streamenbálválusaide čakčat.

  Plakat for Kampen om Narvik
  Foto: Nordisk Film
 • Oaivvilda goddinearri lea beare badjin

  Otne álgá albbasbivdu, ja Birasdirektoráhtta diktá báhčit 51 ealli. Albbas lea áitojuvvon Norggas, ja Luonddugáhttenlihttu oaivvilda goddinearri lea beare allat. Luonddugáhttenlihttu luondduvalljivuođa fágajođiheaddji, Arnodd Håpnes, čállá preassadieđáhusas ahte albbas lea dál mealgat vuollel nállemihttu.

 • Áigu bissut brasilalaš politihkas

  Ovddeš Brasila presideantta Jair Bolsonaro dadjá son áigu ain leat aktiiva brasilalaš politihkas.

  Olgešbeale politihkkár, gean gohčodit trohpaid Donald Trumpan, lea leamašan Florida das rájes go juovlamánus vuoittáhalai presideanttaválggas, gurutbeale politihkkárii Luiz Inacio Lula da Silvai.

  Disdaga sártnui Bolsonaro 400 berošteddjiide Orlandos čoahkkimis, maid konservatiivvalaš eksiilaorganisašuvdna Yes Brazil lágidii. Bolsonaro dajai ahte son áigu leat aktiivvalaš brasilalaš politihkas.