Hopp til innhold

Skuffet over forslag til ny motorferdsellov

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er ikke fornøyd med forslag til ny motorferdsellov.

Hun mener det er behov for anerkjennelse av rettsgrunnlaget for meahccásteapmi (samisk utmarksbruk), og at regjeringens utvalg ikke har tatt hensyn til dette.

– Jeg er svært skuffet over at anerkjennelse av hensynet til meahccásteapmi (samisk utmarksbruk) ikke er med i forslaget fra utvalget, sier Muotka.

Hun mener det handler om at samer som urfolk også skal kunne videreføre vår avhengighet av, og nærhet til de fornybare naturressursene med hjelp av nye moderniserte hjelpemidler.

Utvalget foreslår at motorferdsel reguleres gjennom lov og kommunalt styre. Kommunene får myndighet til å tillate og begrense motorferdsel gjennom enkeltvedtak, forskrifter og arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Vårforbudet i Nord-Troms og Finnmark foreslås fjernet, noe som innebærer at kommunene i Nord-Troms og Finnmark kan gi tillatelser til motorferdsel om våren.

Snøskuter kjører i snøen
Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Korte nyheter

 • Máret Ánne Sara Hemnesjazz festiválii

  Guovdageaidnulaš Máret Ánne Sara lea bovdejuvvon festiváladáiddárin Hemnesjazz festiválii.

  – Mii leat nu lihkolaččat go beassat čájehit muhtun su installašuvnnain ja govain, čállá festivála preassadieđáhusas.

  Hemnesjazz lágiduvvo borgemánu 1. beaivvis 4. beaivái Heäjmmanássjas, Nordlánddas.

  Máret Ánne Sárá
  Foto: Per Heimly/Dáiddadállu
 • Store mengder nedbør ventet i Finnmark

  Det neste døgnet kan det komme like mye nedbør som det normalt kommer i løpet av hele juni i deler av Finnmark, melder Meteorologene på X.

  Det er ventet 40–50 mm nedbør det neste døgnet, enkelte steder kan det komme 70 mm.

  Kartet viser normalnedbør for juni.

  Normalnedbør i juni i Finnmark
  Grafikk: Meteorologisk Institutt
 • NRK bryt krav om samisk innhold for unge

  Loga sámegillii.

  Det viser tilsynsrapporten frå Medietilsynet.

  NRK har eit særleg ansvar for å fremje samisk kultur, identitet og språk og skal derfor ha innhald til alle aldersgrupper.

  I 2023 har NRK lagt om delar av tilbodet på samisk, blant anna for å gi meir rom for valbart innhald og styrke tilbodet på sør- og lulesamisk. NRK har lansert nye podkastar for dei eldste tenåringane og unge vaksne, men det tidlegare tilbodet for unge i tenåra blir ikkje lenger sendt.

  – Medietilsynet meiner at fråværet av program for yngre ungdommar i 2023 gjer at kravet til jamlege program for unge på dei samiske språka ikkje er oppfylt, seier direktør Mari Velsand.

  (NTB)

  Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
  Foto: Mathias Fossum