Hopp til innhold

Sint på grunn av "Norwegian Lapland"

NSR liker ikke at Finnmark Reiseliv bruker "Norwegian Lapland" i markedføringen av fylket og Sápmi.

Gunn-Britt Retter
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Begrepene Lappland og lapper er diskriminerende benevnelser vi for lengst trodde var tatt ut av bruk, skriver sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter i en pressemelding.

Her er det som gjør NSR forbannet.

"Welcome to Finnmark The Norwegian Lapland"

– Simpelt

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener dette fremstår som et simpelt forsøk på å henge seg på populariteten og lønnsomheten som reiselivsnæringen i Nord-Finland har opplevd.

– Turistnæringene i Finland er imidlertid ikke noe Finnmark Reiseliv burde ønske å sammenligne seg med når det gjelder deres behandling av samene, sier Retter.

– Ukorrekt og sjikanerende

NSRs representant i Sametinget mener Finnmark Reiseliv som er en offentlig finansiert reiselivsorganisasjon, har ansvar for å markedsføre den samiske kulturen på en positiv måte.

– Det er både ukorrekt, sjikanerende og skremmende at betegnelsen ”Norwegian Lapland” nå skal selge vår kultur, sier Gunn-Britt Retter fra Nesseby.

Reiselivssjef Jens Harald Jensen synes det er trist at NSR ikke tar kontakt med Finnmark Reiseliv  før de kommer med slike påstander.

– Vi er kjempe stolt av det Finnmark som vi presenterer ute. Den samiske kulturen er en viktig del av dette, og som vi samarbeider med de samiske reiselivsaktørene, sier Jensen.

NSRs sametingsgruppe ber nå Finnmark Reiseliv om snarest å endre bruken av dette navnet. NSR oppfordrer også Sametinget og Finnmark Reiseliv til i fellesskap å komme frem til mer passende markedsføringsmåter av Finnmark og Sápmi. 

Tar ikke bort "Lapland"

Reiselivssjefen i Finnmark skal ta kontakt med NSR og Sametinget for å forklare hvorfor "Norwegian Lapland" brukes.

– Vi kommer ikke til å ta bort begrepet. Budskapet skal brukes på en måte som fremmer den samiske kulturen, sier han til nrk.no/sami.

Korte nyheter

 • Addán politiijaide digitálalaš materiála

  Kripos lea čađahan máŋga gažadeami ovddeš Wagner-soalddáhiin Andrej Medvedevain. Ruoššalaš bođii badjel norgga-ruošša ráji, Beahčeveaijoga buohta, Mátta-Varjjagis, ođđajagimánu 13. beaivvi čuovganeamis.

  Kripos čállá preassadieđáhusas ahte sii eai áiggo muitalit maid Medvedev lea dadjan gažadeamis, muhto son lea addán digitálalaš materiála politiijaide.

  Andrej Medvedev
  Foto: Olav Døvik / NRK
 • Vasara luvvejuvvon stáhtačállin

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin johtolatministara ovddas otná rájes. -Bearaš lea háliidan davás ja dál lei áigi guođđit doaimma, lohká Johan Vasara. Son lohká olu oahppan ja vásihan dan beannot jagis go leamaš stáhtačálli.

  Gula jearahallama dás.

  Olles jearahallama gulat Veaigesáddagis.

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin.
 • Háliidit Stáda mánáidviesu Áltái

  Nordkalottfolket bellodaga sámediggejoavku lea sádden Finnmárkku politiijaguovddážii gulaskuddancealkámuša Finnmárkku Stáda mánáidviesu lokalisereme birra. Bellodat oaivvilda Stáda mánáidviessu berre ásahuvvot Áltái.

  Parlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven dadjá ahte Nordkalottfolket bellodahkii lea buot deháleamos dat go álggahit fálaldaga, ahte vuhtiiváldet sámi mánáid ja ollesolbmuid geat leat hearkkes dilis, sin dárbbuid ja sihkkarvuođa. Dat mielddisbuktá ahte ferte leat álki ja láhka vuolgit dan fálaldahkii, ja ferte leat álki rekrutteret ja doalahit dan gelbbolašvuođa masa lea dárbu, go galgá leat ollislaš mánáidviessu. Dasa gullet sámi giela ja kultuvrra fágaprofešuvnnat ja gelbbolašvuohta.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nordkalottfolket