Hopp til innhold

– Finnmark forveksles med Finland

Reiselivssjef Jens Harald Jensen tror begrepet "Norwegian Lapland" vil trekke flere turister til Finnmark. 

Sameleir
Foto: Atle Markeng / NRK

– Finnmark fungerer ikke i det hele tatt ute i de store markedene, forteller Jensen.

Reiselivssjefen i fylket mener samiske reiselivsaktører vil tjene på dette.

Jens Harald Jenssen

Jens Harald Jensen

Foto: Finnmark Reiseliv

HØR: Reiselivssjef Jensen

Norske Samers Riksforbund (NSR) liker ikke bruken av "lapland".

– Det er både ukorrekt, sjikanerende og skremmende, mener NSR.  

Taper oppmerksomhet

Ifølge Jensen settes det likhetstegn mellom "Finnmark" og "Finland" utenfor Norges grenser.

– For å forklare at det dreier seg om Finnmark i Norge, må vi derfor bruke masse omveier. I verste fall kan det bety at vi har tapt kundens sin oppmerksomhet. Det er hovedårsaken til at vi tok i bruk produktnavnet "Norwegian Lapland".

Jens Harald Jensen tror bruken av begrepet "Norwegian Lapland" kan trekke flere turister til de samiske reiselivsaktørene i Finnmark.

Har med seg samer

– Vi har ofte med oss samisk reiselivsaktører på messer. For noen dager siden hadde vi to veldig dyktige aktører fra Kautokeino med til Paris. For oss er det viktig å ta utgangspunkt i aktørene selv når vi forteller budskapet til markedet, sier han.

Jensen understreker at Finnmark Reiseliv bruker "sami people" og "sami culture" ute i Europa.

Reiselivssjefen sier han er stolt at det de presenterer ute i verden.

– Her er den samiske kulturen en viktig del. Vi mener at vi gjør det på en god måte og i et nært samarbeid med de samiske reiselivsaktørene.

– Trist 

Reiselivssjefen i Finnmark mener NSR burde henvendt seg først til ham før de sendte avgårde pressemeldingen i dag.

– Det er kjempe trist at de ikke tar kontakt med oss. Slik ville de ha fått en forståelse av den jobben vi gjør.

Jensen sier Finnmark Reiseliv ikke benytter begrepene "lapland" og "lapper" i markedsføringen av Finnmark.

– Vi har et produktnavn for Finnmark som er "Norwegian Lapland". Dette bruker vi i en del sammenhenger, og da er det for å plassere oss i forhold til veldig kjente begreper ut i markedet som for eksempel "Finish Lapland" og "Swedish Lapland". "Norwegian Lapland" er også et fellesbegrep for samtlige reiselivsprodukter i Finnmark.

Han lover å gi en fyldig redegjørelse både til Sametinget og Norske Samers Riksforbund (NSR).

Reagerer ikke så sterkt

Folk i Kautokeino reagerer ikke så veldig sterkt på at Finnmark Reiseliv bruker "Norwegian Lapland" i markedføringen av fylket og Sápmi.

– Det er vanskelig å si, men Sápmi blir jo kalt lapland på engelsk. Jeg kan ikke si at jeg reagerer sterkt på det, men hvis det derimot bevisst blir brukt som skjellsord, så er det jo ille.

– Jeg har ingen formeninger om hvordan Finnmark blir kalt, om det blir kalt "norwegian lapland" eller "norwegian sápmi".

– Det er jo slik at vi har forsøkt å komme bort fra begrepet "lapland", og at man istedet skal bruke sápmi.

Korte nyheter

 • Sámediggi addá válddi váidit stáhta

  Les på norsk.

  Eanetlohku Sámedikkis addá válddi sámediggeráđđái váidit stáhta Muolkkuid elektrifiserema dihte.

  Nordkalottfolket ja Bargiidbellodat (Bb), jienastedje vuostá dasa ahte Sámediggi galgá sáhttit váidit stáhta.

  – Lea áibbas boastut go našuvnnalaš álbmotválljejuvvon orgána vuolggaha diggeášši iežas vuostá juoga láhkai, lohká Bb parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Ronny Wilhelmsen.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka celkkii miessemánus ahte Muolkkut-mearrádus ii leat gustovaš, ja danin árvvoštallá cegget ášši stáhta vuostá.

  – Lea stuorra ášši mii buvttiha midjiide hui ollu hástalusaid areáladuohtademiid dáfus. Dat mielddisbuktá maiddái ollu eahpesihkarvuođa. Ii leat eará vuohki bissehit ášši, dajai Muotka dalle.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg

  Sametingspresidenten får fullmakt til å saksøke staten

  Sametinget mener regjeringa har brutt loven i Melkøya-saken. Nå kan de saksøke staten for første gang.

 • Ville avvise saken om Melkøya-søksmål

  15 av 36 representanter stemte for å avvise saken om Melkøya-søksmål mot staten på Sametinget i dag.

  Dermed ble det et flertall for at plenum skal behandle og debattere om Sametingsrådet skal få fullmakt for å vurdere søksmål mot staten i Melkøya-saken.

  Nordkalottfolket foreslo å avvise saken og fikk støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet.

  – Nordkalottfolket er i mot elektrifisering av Melkøya. Men vi lever godt med å være politisk uenig med Regjeringen. For oss er det totalt uaktult å gå til sak for å få stoppet Regjeringens politiske visjoner og ambisjoner, sa Vibeke Larsen (Nkf).

  Samtidig understreker Larsen at Sametingsrådet ikke trenger fullmakt fra plenum til å vurdere søksmål mot staten. Rådet kan saksforberede en sak til plenum hvor den juridiske vurderingen inngår, og da be om fullmakt fra plenum.

  – Vi kan ikke se at det nå er sannsynliggjort brudd på lover som gir grunnlag for rettslig skritt mot regjeringen, sier Larsen.

  Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter Nordkalottfolket i at Sametingsrådet fritt kan vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten, så komme tilbake til plenum med det grunnlaget.

  NSRs parlamentarisk leder, Beaska Niillas, understreker fra talerstolen at søksmålet er grunnlagt på lovbrudd og ikke uenighet i politiske ambisjoner:

  – Her det snakk om lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er på det grunnlaget Sametinget skal vurdere søksmål, sa Beaska Niillas og ber partiene om å støtte forslaget om å vurdere søksmål mot staten.

  – Det er lovbrudd at Sametinget ikke ble konsultert, som staten har plikt til etter Sameloven. I tillegg er det lovbrudd på grunnlag av petroleumsloven og plan- og bygningsloven.

  Vibeke Larsen på talerstolen i plenumssalen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Bymuseet i Bodø åpnes som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024 med samisk kultur og kunst i fokus

  Onsdag 19. juni åpner Bymuseet i Bodø igjen etter en omfattende renoveringsprosess, og da i ny drakt som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024. Konseptet lanseres i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj spesielt for kulturhovedstadsåret.

  Utstillingene du kan oppleve fra og med åpningsdagen er «Å gi den rette form» av over 50 ulike samiske utøvere fra hele Sámeednam (Norge, Sverige, Finland og Russland), som presenterer ulike teknikker, «Håndverksbiennalen 2024» av et utvalg av håndverkere utvalgt av juryen fra Norges Husflidslag og «Bååstede - en tilbakeføring av pitesamiske gjenstander», som er gjenstander knyttet til duodje/håndverkstradisjon og kystsamisk tilpasning og er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum til Árran. Utstillingen viser gjenstander med tilknytning til det pitesamiske området i Salten.

  I tillegg åpnet «Girjegumpi» (fra samisk girji, som betyr bok og gumpi, som betyr mobil liten bygning) utenfor museet i vår, av kunstneren Joar Nango og partnere.

  Utstillinger som åpner utover høsten er «Sápmi Triennale», «Skakke Folkedrakter», «Brudekroner og sølvkrager fra Sápmi», «RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer» og «Sammenhenger (context)».

  Nordlandsmuseet
  Foto: Øystein Nygård