Hopp til innhold

– Finnmark forveksles med Finland

Reiselivssjef Jens Harald Jensen tror begrepet "Norwegian Lapland" vil trekke flere turister til Finnmark. 

Sameleir
Foto: Atle Markeng / NRK

– Finnmark fungerer ikke i det hele tatt ute i de store markedene, forteller Jensen.

Reiselivssjefen i fylket mener samiske reiselivsaktører vil tjene på dette.

Jens Harald Jenssen

Jens Harald Jensen

Foto: Finnmark Reiseliv

HØR: Reiselivssjef Jensen

Norske Samers Riksforbund (NSR) liker ikke bruken av "lapland".

– Det er både ukorrekt, sjikanerende og skremmende, mener NSR.  

Taper oppmerksomhet

Ifølge Jensen settes det likhetstegn mellom "Finnmark" og "Finland" utenfor Norges grenser.

– For å forklare at det dreier seg om Finnmark i Norge, må vi derfor bruke masse omveier. I verste fall kan det bety at vi har tapt kundens sin oppmerksomhet. Det er hovedårsaken til at vi tok i bruk produktnavnet "Norwegian Lapland".

Jens Harald Jensen tror bruken av begrepet "Norwegian Lapland" kan trekke flere turister til de samiske reiselivsaktørene i Finnmark.

Har med seg samer

– Vi har ofte med oss samisk reiselivsaktører på messer. For noen dager siden hadde vi to veldig dyktige aktører fra Kautokeino med til Paris. For oss er det viktig å ta utgangspunkt i aktørene selv når vi forteller budskapet til markedet, sier han.

Jensen understreker at Finnmark Reiseliv bruker "sami people" og "sami culture" ute i Europa.

Reiselivssjefen sier han er stolt at det de presenterer ute i verden.

– Her er den samiske kulturen en viktig del. Vi mener at vi gjør det på en god måte og i et nært samarbeid med de samiske reiselivsaktørene.

– Trist 

Reiselivssjefen i Finnmark mener NSR burde henvendt seg først til ham før de sendte avgårde pressemeldingen i dag.

– Det er kjempe trist at de ikke tar kontakt med oss. Slik ville de ha fått en forståelse av den jobben vi gjør.

Jensen sier Finnmark Reiseliv ikke benytter begrepene "lapland" og "lapper" i markedsføringen av Finnmark.

– Vi har et produktnavn for Finnmark som er "Norwegian Lapland". Dette bruker vi i en del sammenhenger, og da er det for å plassere oss i forhold til veldig kjente begreper ut i markedet som for eksempel "Finish Lapland" og "Swedish Lapland". "Norwegian Lapland" er også et fellesbegrep for samtlige reiselivsprodukter i Finnmark.

Han lover å gi en fyldig redegjørelse både til Sametinget og Norske Samers Riksforbund (NSR).

Reagerer ikke så sterkt

Folk i Kautokeino reagerer ikke så veldig sterkt på at Finnmark Reiseliv bruker "Norwegian Lapland" i markedføringen av fylket og Sápmi.

– Det er vanskelig å si, men Sápmi blir jo kalt lapland på engelsk. Jeg kan ikke si at jeg reagerer sterkt på det, men hvis det derimot bevisst blir brukt som skjellsord, så er det jo ille.

– Jeg har ingen formeninger om hvordan Finnmark blir kalt, om det blir kalt "norwegian lapland" eller "norwegian sápmi".

– Det er jo slik at vi har forsøkt å komme bort fra begrepet "lapland", og at man istedet skal bruke sápmi.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK