Hopp til innhold

SGP-finalistene

Her er finalistene i sangkonkurransen i årets Sami Grand Prix. Den mest kjente deltakeren er bandet rOlfFa fra Karasjok.

rOlfFa

rOlfFa

Foto: Per Einar Grønmo / NRK

Finalen i Sami Grand Prix arrangeres påskeaften 23. april, i forbindelse med påskefestivalen i Kautokeino i Finnmark.

Inger Karoline Gaup

Inger Karoline Gaup

Foto: Privat
John Steinar Baal

John Steinar Baal

Foto: Privat

Finalistene for sangdelen i SPG

1. Inger Karoline Gaup, Kautokeino
2. John Steinar Baal, Kautokeino
3. Merethe Kuhmunen, Kiruna
4. rOlfFa, Karasjok
5. Sara Helene Oskal & Espen Ekeberg, Kautokeino
6. Wenche Heiberg, Tana

Vinneren av sangdelen er kvalifisert til å delta i Liet-Lávlut, som er en musikkonkurranse for europeiske minoritetsspråk.

Espen og Sara

Espen Ekeberg og Sara Helene Oskal

Foto: Privat

Korte nyheter

 • Nordkalottfolket gáibida guorahallama

  Sámedikki dievasčoahkkimis ovddidii Toril Bakken Kåven gáibádusa guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu.

  - Mii fertet oažžut čielggadit mo jienastuslogu dieđiheamit gieđahallojit, makkár bargodábit, mo lea áššemeannudeapmi, ja čilgehusa manne áššemeannudanáigi lea njeallje mánu áššiin mat berrejit meannuduvvot ja mearriduvvot dađistaga. Mihttomearrin berre leat oanehis áiggi geavahit áššemeannudeapmái ja positiivvalaččat guottuiguin meannudit sin geat háliidit čálihit iežaset jienastuslohkui, dajai Kåven sárdnestuolus go Sámediggi gieđahalai bearráigeahččanlávdegoddi jahkedieđáhusa.

  Sámedikki jienastuslogu birra lea leamaš digaštallan maŋŋel go NRK áššit čájehejde ahte leat "mahkáš sápmelaččat" jienastulogus. Dán maŋŋá áiggui Sámediggi guorahallagohtit jienastuslogu, muhto dát loahpahuvvui earret eará diggeášši maŋŋá.

  Dál Nordkalottfolket dáhttu bearráigeahččanlávdegotti guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu;

  - Mii leat fuolastuvvan sámi demokratiija namas. Go eahpideapmi leat jienastuslohkui ja dasa lassin go lea menddo áddjás áššmeannudanáigi čálihemiide, de addá dakkár gova ahte eai fuolašii miel-sápmelaččaid jienastuslohkui, dadjá Bakken Kåven.

  Dievasčoahkkinjođihangottis dat lea ovddasvástádus jienastuslohkui. Ja dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen vástidii cuiggodeapmái:

  – Lea oalle muddui duohta ahte áššemeannudanáigi lea gaskkohagaid leamaš guhkki, vástidii dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Son ákkastalai dainna ahte Sámediggi lea ožžon hirbmat ollu dieđihemiid jienastuslohkui, ja seammás lemaaš hástalusat bargiiddiliin.

  Sottinen deattuha ahte oktage ii leat manahan vejolašvuođa jienastit válggaid oktavuođas.

  - Go galggaš sihkkarastit dohkálaš áššemeannudeami, de ii leat soaitte oanehis áššemeannudanáigi leat rivttes vástádus dasa, logai dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen.

  Bearráigeahččanlávdegoddi áigu árvvoštallat Nordkalottfolket gáibádusa guorahallat hálddašeami, muitalii jođiheaddji Arthur Tørfoss.

  Tom Sottinen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Statsministeren til Bodø – tar med seg to andre statsledere

  Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb til Bodø 19. og 20. juni.

  Tema for møtet vil være forsterket samarbeid i nord nå som alle tre landene er medlemmer av Nato. Dette inkluderer både styrket sivilt og militært samarbeid.

  Ukraina støtte
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Nordkalottfolket ber om gransking

  På Sametingets plenum fremmet Toril Bakken Kåven krav om å granske forvaltningen av Sametingets valgmanntall.

  – Vi må få en klarhet i rutiner for innmelding, hvordan saksbehandlingen foregår, og en klargjøring av hvorfor det er saksbehandlingstid på fire måneder i saker som i utgangpunktet bør behandles og avgjøres fortløpende. Målet må være å ha kort saksbehandlingstid og en positiv holdning til medsamer som ønsker seg inn i valgmanntallet, sa Kåven fra talerstolen under behandlingen av kontrollutvalgets årsmelding.

  Det har vært diskusjon om Sametingets valgmanntall etter NRKs avsløringer om «de falske samene». Sametinget ville etter denne avsløringen igangsette en undersøkelse for å finne ut om kriteriene for innmelding i valgmanntall ble fulgt. Denne undersøkelsen ble avslutta blant annet etter en runde i tingretten.

  Nå ønsker Nordkalottfolket å granske Sametingets egne forvaltning av valgmanntallet, og ber kontrollutvalget og igangsette granskingen.

  – Vi er bekymret for det samiske demokratiet. Med fokus mistenkeliggjøring av valgmanntallet og i tillegg en sendrektig behandling av innskrivninger, skaper man et fortsatt inntrykk av et svakt innskrivningsgrunnlag og at man ikke ønsker medsamer velkommen i valgmanntallet, sier Bakken Kåven.

  Plenumsledelsen er ansvarlig for valgmanntallet. Og plenumslederen Tom Sottinen svarte på kritikken:

  – Det er delvis riktig at det har til tider vært lang saksbehandlingstid, svarte plenumsleder Tom Sottinen. Han begrunna det med at Sametinget har fått uventa mengde med innmeldinger til manntallet, og samtidig utfordringer med personalsituasjonen.

  Sottinen understreker at ingen har mista muligheten til å stemme ved et valg.

  – For å sikre forsvarlig saksbehandling så er det ikke nødvendigvis kort behandlingtid som er svaret på det, svarte plenumsleder Tom Sottinen.

  Kontrollutvalget kommer til å vurdere kravet om gransking fra Nordkalottfolket, orienterte leder Arthur Tørfoss.

  Toril Bakken Kåven på Sametinget
  Foto: Håkon Mudenia / NRK