NRK Meny
Normal

Samisk arkiv trues av dårlig klima

Dersom klimaforholdene ved Samisk arkiv ikke blir bedre, kan viktig materiale gå tapt.

Samisk Arkiv

I magasinene som er truet av utilfredsstillende klima, oppbevares det papir- og lydbåndarkiver.

Foto: Roger Manndal, NRK

Dette er en konklusjon i en rapport om de klimatiske forholdene til Samisk arkiv.

Rapporten er laget av Konserveringsgruppen i Riksarkivet og bygger på målinger gjennomført i magasinrommene i perioden medio juni 2013 til mai 2014. Den viser at klimaet i magasinrommene ikke er tilfredsstillende for det materialet som skal oppbevares der.

Samisk arkiv holder til i det samiske vitenskapsbygget Diehtosiida i Kautokeino. Det er Statsbygg som eier bygget.

I et eget brev til Statsbygg, har Arkivverket i Riksarkivet bedt om en snarlig tilbakemelding om de funnene som framkommer i rapporten, og om hvilke tiltak som kan iverksettes for å få tilfredsstillende klima i arkivmagasinene til Samisk arkiv.

Samisk høgskole Kautokeino

Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva holder til andre etasje i Diehtosiida i Kautokeino.

Foto: Ewa-Mari Hedman

– Det er en viktig sak for Arkivverket at det arkivmaterialet vi har oppbevares under best mulig forhold, særlig med sikte på langtidsbevaring og at det ikke blir ødelagt, mener avdelingsdirektør Leif T. Andressen i Arkivverket.

Beklager sen reaksjon

– Statsbygg tar henvendelsen på alvor, svarer regiondirektør Ole Solnørdal til NRK Sápmi.

Brevet er sendt den 3. juli i år.

– På grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke kunnet gjøre noe med saka foreløpig. Men fra og med mandag vil vi sette oss ned for å finne ut hvilke tiltak som er nødvendig, lover Solnørdal.

Han vil på nåværende tidspunkt være forsiktig med å si hva slags tiltak som kan være aktuelle.

Men det er ikke første gang at Statsbygg er blitt gjort oppmerksom på denne saka. Allerede i november 2013 ble det sendt en e-post om samme sak til Statsbygg. Solnørdal har ingen forklaring på hvorfor denne henvendelsen aldri er blitt besvart.

– Vi kan ikke annet enn å beklage, svarer Solnørdal.

To magasiner er berørt

Det er snakk om to magasiner. I hovedmagasinet oppbevares papirarkiver, og i det andre magasinet oppbevares lydbånd.

Kravet til klima i magasinrommene bygger på internasjonale standarder for oppbevaring av arkivmateriale. Standardene omfatter både temperatur og relativ fuktighet (RH).

For hovedmagasinet er rapportens konklusjon at det er for lav relativ fuktighet i for lange perioder i den kaldeste tida av året. Da faller RH-verdiene til under 20 prosent og anbefalt verdi er 35 prosent. Det anbefales å sette i gang tiltak for å øke den relative fuktigheten i rommet i den kaldeste og den tørreste perioden i året.

For magasin nr. 2 er rapportens konklusjon også at det er for dårlig styring med den relative luftfuktigheten. Men her er utfordringene at den relative luftfuktigheten i sommermånedene er for høy. Det anbefales å sette i gang tiltak for både å kontrollere og sikret at luftfuktigheten ikke overstiger de øvre grenseverdiene.