Setter jurister på saken

NSR kritiserer Sametinget for å jobbe for seint med sjøsamiske rettigheter. NSR-leder Aili Keskitalo sier de vil engasjerer juridisk ekspertise for å kartlegge sjøsamenes rettigheter ytterligere.

Aili Keskitalo
Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Sametinget behandlet denne saken på våren i 2008. Siden tidligere fiskeriminister, Helga Pedersen avviste deler av Kystfiskeutvalget innstilling, har det skjedd svært lite i saken, sier Keskitalo.

LES OGSÅ: - Skuffende av Helga

Mobiliserer sjøsamene

NSR vil mobilisere alle organisasjoner som jobber for sjøsamiske rettigheter.

– Vi vil på denne måten vise regjeringen og andre at Kystfiskeutvalgets innstilling har bred støtte i Finnmark, sier Keskitalo.

NSR håper på denne måten å tvinge regjeringen og Sametinget til å sette saken på sakskartet igjen.

– Vi ser at vi må bruke både menneskelige ressurser og tildels juridisk bistand for å nå målet, sier Aili Keskitalo.

Hvis saken ikke møter gehør hos myndigheten, så vil NSR vurdere å fremme saken på internasjonalt nivå, innenfor FN og ILO systemene.