Hopp til innhold

Sametinget lanserer samehets.no

Loga sámegillii.

Onsdag 24. april lanseres en ny nettside: samehets.no, som skal fungere som en veileder for rapportering og anmelding av samehets.

Nettsiden er et samarbeid med Sametinget og Politidirektoratet, hvor en kan få veiledning om hva en kan gjøre i ulike situasjoner hvor du har opplevd samehets. Du kan også finne info om hva samehets er, relevant lovverk, og oversikt over tjenester som kan gi veiledning og informasjon.

Det skriver Sametinget på sine nettsider. 24. april er det lansering på Sametinget.

Korte nyheter

 • Misfornøyd med motorferdselslov

  Parlamentarisk leder i partiet Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven mener det nye lovforslaget om ny nasjonal motorferdselslov er katastrofalt.

  Utvalget bak forslaget ønsker en motorferdselslov som vil ta mer hensyn til natur og miljø. De ønsker heller ikke at det åpnes for mer frikjøring i utmarka.

  Lovforslaget møter sterke reaksjoner i Finnmark, der bruk av naturen er viktig for mange.

  Toril Bakken Kåven er parlamentarisk leder i Nordkalottfolket på Sametinget.
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK
 • Russland vil endre havgrensen mot Finland

  Russland kunngjorde onsdag planer om å endre havgrensene mot Finland i Østersjøen, melder det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Interfax ifølge Reuters.

  Det er uklart hva slags endringer de planlegger.

  Finlands utenriksminister er ifølge Reuters kritisk til planene.

  – Russland må handle i tråd med Havrettskonvensjonen i FN, sier han i en uttalelse.

 • Forskningsprosjekt undersøker hvordan det grønne skiftet påvirker reindrifta

  Et felles forskningsprosjekt i Sverige mellom Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI), Stockholms universitet, Luleå tekniske universitet og flere samebyer undersøker hvordan reindriftsnæringa blir påvirket av klimaendringene. Det melder SVT Sápmi.

  SMHI trekker blant annet frem hvordan endringer i været, for eksempel hetebølger, påvirker reindriftsnæringa.

  – Klimascenarioet gir et veldig mørkt bilde av fremtiden. Klimaendringene er veldig store og raske – men der mennesket har litt kontroll over utviklingen og kan styre det, er det mange ulike scenarioer, sier Erik Kjellström, professor i klimatologi ved SMHI.

  Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi ved Stockholms universitet, ser på landutnyttelsen i Sápmi.

  – Kumulative effekter av mineralutvinning, energiproduksjon og skogbruk har fragmentert og redusert tilgjengeligheten av beitemark over lang tid. Gjennom klimaendringenes behov for fossilfri energi vil påvirkningen fortsette å øke, sier hun.

  Prosjektet har pågått i et år allerede, og vil fortsette fire år til.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche