Sametinget krever 900 millioner

Sametingsrådet ber regjeringen fordoble Sametingets budsjett i løpet av de fem neste årene. I 2018 er det samiske parlamentets budsjett på 485 millioner kroner. I sitt forslag til revidert budsjettforslag 2018 ber sametingspresident Aili Keskitalo og sametingsrådet om at budsjettet økes til 891 millioner innen 2023.
– Samiske formål skal ha samme vekst som andre formål i statsbudsjettet. Dessverre har ikke regjeringen tatt hensyn til dette i sin budsjettering av Sametinget, skriver rådet.

Aili Keskitalo i Høyesterett
Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK