Hopp til innhold

– Dette forslaget kan vi ikke godta

Verken sametingspresident Egil Olli (Ap) eller Aili Keskitalo (NSR) godtar forslaget til ny minerallov som regjeringen legger fram om kort tid.

VIDEO: Sametinget på kollisjonskurs med regjeringen

Egil Olli og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag ble det kjent at regjeringen avslutter konsultasjonene med Sametinget om den nye mineraloven.

Etter det NRK Sámi Radio kjenner til, vil ikke Sametinget få gjennomslag for et urfolksvederlag fra mineralvirksomheten i samiske områder.

Geahča olles jearahallama Olli:n: - Mii eat luoitte álgoálbmot divvaga

Geahča olles jearahallama Keskitalo:n: - Sámediggi ii sáhte dohkkehit dán

Ikke sett lovteksten

– Jeg har ikke sett selve lovteksten som kommer. Vi har vært klar i forhold til urfolksvederlaget. Denne avgiften skal komme samer og bygdesamfunn til gode. For oss har det også vært sentralt at konsultasjoner og vektleggingsregler i forbindelse med mineralutvinning skal gjelde for hele det samiske området, sier president Egil Olli til NRK Sámi Radio.

Olli tror også det kan være ille for mineralselskapene dersom Stortinget vedtar en lov som ikke Sametinget godtar.

– Det som er ille, er at vi risikerer å få en lov som gjør at mineralnæringen ikke kan utvikle seg videre. Det er det jeg frykter mest. En av våre fremste målsetninger har vært å få en lov som sikrer utviklingsmuligheter for næringen samtidig som andre interesser ivaretas, sier Olli.

Sametingspresident mener det er Sametinget som har løsningene som kan gjøre noe med denne utfordringen.

Står fast på kravet om vederlag

Sametingspresidenten har hele tiden vært klar på at Sametinget skal forvalte et eventuelt urfolksvederlag. Etter det NRK Sami Radio kjenner til, vil ikke Næringsdepartementet støtte dette.

– Sametingets plenum vil komme med sin uttalelse når vi har regjeringens forslag til loven på bordet. Vår uttalelse går da tilbake til regjeringen som i neste omgang fremmer saken for Stortinget. Dersom kravet vårt om urfolksvederlag ikke er med i forslaget, vil vi måtte jobbe i forhold til Stortinget, sier Olli.

– Sametinget kan ikke akseptere at mineralloven ikke er innenfor folkerettens bestemmelser.

Egil Olli har ingen formening om hvem som har gått seirende eller tapende ut av denne saken.

– Jeg håper fortsatt at regjeringen fremmer et lovforslag som Sametinget kan akseptere, svarer Olli når NRK Sámi Radio spør om han kan fortsette som president hvis mineralloven ikke blir slik Sametinget vil ha den.

– Godtar ikke forslaget

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo er helt klar:

– Lovforslaget er slik at Sametinget ikke kan akseptere den. Vi kan ikke godta at det blir gjort forskjell på samer ut i fra hvor de bor. De samiske rettighetene er like sterk i hele det samiske bosetningsområdet, sier hun til NRK Sámi Radio.

Ifølge Keskitalo kan konsekvensene blir alvorlige for næringen dersom mineralloven ikke godtas av Sametinget.

– Det betyr at vi heller ikke kan godta mineralvirksomhet i samiske områder.

– Ap gir forvirring

NSRs gruppeleder mener det kan virke forvirrende for velgerne at Arbeiderpariet har flere meninger om mineralvirksomheten og i forhold til samepolitikken.

– Partiet har ulike samepolitiske ståsteder; et her på Sametinget og et i regjeringen. Jeg fatter ikke hvordan velgerne kan godta dette.

Hun mener det er Finnmark Arbeiderparti som har hatt føringen i arbeidet med mineralloven.

– Det synes det jeg er beklagelig, sier Keskitalo.

Hun mener muligheten nå er å inngå samtaler med mineralselskapene.

– Det er viktig å forklare til selskapene hvorfor Sametinget ikke kan akseptere et slik lovforslag, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)

 • Statped almmuha bargoneavvuid sámegillii

  Dál leat ráhkaduvvon erenoamášpedagogalaš kártenneavvut sihke davvi-, lulli- ja julevsámegillii. Ja 12 ođđa filmma leat ráhkaduvvon ja dain oidno mo kártenneavvuid geavahit, ja Guovdageainnu, Ájluovtta, Romssa ja Plaassje oahpaheaddjit ja oahppit leat ovdamearkan dasa mo daid sáhttá geavahit.

  – Min mielas lea buorre go viimmat leat ilbman dákkár bargoneavvut. Dát nanne sámi oahpaheaddjiid ja oahppiid oahppodilálašvuođa ja leat dehálaš reaiddut giellaoahpaheamis, nu lohká Statpeda sámi ossodaga, SEAD-ossodatjođiheaddji Ellen-Marit Oskal Gaup.