NRK Meny
Normal

Sametinget avviser erstatningskrav

Et gammelt hus som ble revet i fjor sommer, førte til at Sametinget og to privatpersoner fikk et erstatningskrav på nærmere 150.000 kroner. Dette kravet avviser nå både Sametinget og privatpersonene.

Augusthuset i Storfjord i Nord-Troms
Foto: Randi Sjølie / Sametinget

Striden dreier seg om et våningshus og uthus i Indreberg i Storfjord kommune i Nord-Troms. Om det er kvener, finner eller samer som har bygd det, er en del av uenighetene. Et annet konflikttema er hvem den rettmessige eieren av huset er.

Den bitre konflikten i Storfjord har en lang og innviklet historie . Både huset og deler av uthuset som det krangles om, er revet og kjørt på fyllinga. Sametinget ga for to år siden 175.000 kr til restaurering av uthuset.

Krever nesten 150.000 kroner

Advokat Eli Øverås hevder at Sametinget har bidratt til å tillegne seg hennes klient Karl Harry Ambrahamsens eiendom på urettmessig vis.

– Sametinget var allerede sommeren 2011 fullstendig klar over at ingen av bygningene hadde sin bakgrunn i samisk kultur, men valgte likevel å opprettholde registreringen av dem som automatisk fredete samiske kulturminner fram til 16. januar 2014, skriver advokaten i kravet til Sametinget.

Advokaten mener at Sametinget og Else-Marie og Jan Gunnar Guttormsen er solidarisk ansvarlige for det økonomiske tapet Abrahamsen har lidt som følge av de problemene han gjennom flere år ble påført med hensyn til rivningstillatelsen, tapet omfatter advokatkostnadene og i tillegg Abrahamsens egen tidsbruk i anledning saken, totalt kr. 122 250,-.

Sametinget har vurdert kravet og finner ikke at de på noe som helst grunnlag er ansvarlig for de angivelige kostnadene til Karl Harry Abrahamsen.

«Vern av kulturminner gir som hovedregel ikke grunnlag for erstatning. Sametinget har heller ikke hatt et arbeidsgiveransvar i denne saken», skriver Sametinget i brevet til hvor de avviser kravet.

Begge parter avviser krav

Videre mener advokaten at Else-Marie og Jan Gunnar Guttormsen alene er ansvarlige for det økonomiske tapet Abrahamsen har lidt som følge av at de forsøkte å forhindre gjennomføringen av rivningsarbeidet, totalt kr. 24 958,20.

Else-Marie og Jan Gunnar Guttormsen har også avvist kravet rettet mot dem.

I saken har Sametinget undersøkt offentlige register og forholdt seg til dem som i følge disse har vært hjemmelshaver for den aktuelle eiendommen.

«Else Marie og Jan Gunnar Guttormsen ble bevilget tilskudd i henhold til dette. Tildeling av offentlige tilskudd gir ikke arbeidsgiveransvar. Sametinget har godkjent mottatt redegjørelse fra Guttormsen som dokumentasjon på utførte arbeider og når det gjelder bruk av allerede utbetalt tilskudd. Den resterende delen av tilskuddet er trukket inn og tilskuddssaken er dermed avsluttet. Sametinget vil derfor avvise et hvert krav på erstatning i denne saken, skriver Sametinget i brevet.»