Hopp til innhold

Samefolket - 30 år etter

Tidligere NRK-journalist Alf Johansen og Anstein Mikkelsen i Siivet AS skal lage en dokumentar om det som har skjedd med samefolket etter Alta-kampen.

Stilla demonstrasjon

Demonstrasjon i Stilla.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

– Nå skal jeg lage et sammendrag av det som har skjedd i de 30 årene som har gått siden Alta-aksjonene og i hvilken retning samfunnet har gått etter den tid. Er dette i en positiv eller negativ retning? Svaret på dette skal filmen bringe, opplyser Alf Johansen til papirutgaven av Ávvir.

Dokumentarprosjektet er kalt "Sámeálbmot - 30 jagi maŋŋá" (Samefolket - 30 år etter).

Den mest spennende tiden

Alf Johansen

Tidligere NRK-journalist Alf Johansen.

Foto: NRK

Porsangværingen Alf Johansen jobbet som journalist i NRK under den mest spennende tiden i den samepolitiske historien. Da laget han blant annet en TV-serie i tre deler, som ble kalt "Samene i fortid, nåtid og fremtid". Serien fortalte om den samepolitiske historien.

I den nye dokumentaren vil Johansen og Mikkelsen intervjue flere av de samme personene, som ble intervjuet i TV-serien. Filmen skal ha et nordisk perspektiv, da de også vil gjøre opptak og intervjuer i både Norge, Sverige og Finland.

Hittil har dokumentarprosjektet fått offentlig støtte på rundt 1,2 millioner kroner, opplyser Ávvir.

Korte nyheter

 • Oppfordrer partier på Sametinget til å støtte fullmakten

  Sametingspresidenten mener at Melkøya-vedtaket er ugyldig og vurderer søksmål mot staten.

  Men i går ble det klart de to største opposisjonspartiene på Sametinget ikke støtter presidentens ønske om fullmakt til å kunne saksøke staten.

  Norske Samer Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP) og Johttisápmelaččaid Listu (JSL) skriver i en felles pressemelding at Sametinget har besluttet å ta opp kampen mot regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya.

  De oppfordrer alle grupperinger og partier på Sametinget å støtte denne fullmakten.

  – Det er en kamp for våre grunnleggende rettigheter. Det er verken kontroversielt eller unaturlig å vurdere slike skritt dersom man mener regjeringen har brutt sine forpliktelser, sier Beaska Niillas (NSR).

  John Mathis Utsi (JSL) mener at de ikke har annen mulighet enn å be sametingsrådet vurdere rettslige skritt for å bestride vedtaket.

  John Mathis Utsi, Elisabeth Erke og Beaska Niillas.
  Foto: NSR
 • NAV: Buozalmasjávkan lassána psyhkalaš gillámušaid geažil

  Les på norsk.

  Ođđa logut NAV:as čájehit ahte doavttirdieđihuvvon jávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lassánii vuosttáš oasis 2024:is. Erenoamážiid nuoraid gaskkas, 30 proseantta 25-29 jahkásaččaid jávkamis lea psyhkalaš gillámušaid geažil.

  – Buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lea veahážiid mielde lassánan 2005 rájes, muhto daid maŋemus jagiid mii leat oaidnán stuora lassáneami. 2019:i rájes lea buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaiguin lassánan 44 proseanttain, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Dat lea maid diagnosajoavku mas buozalmasjávkan gaskamearálaččat bistá guhkimus, ja lassáneapmi olbmuin dain buozalmasjávkandiagnosain váikkuha danin buohcanjávkamii olu ja guhkes áigái.

  Finnmárkkus lea buozalmasjávkan 7,3 proseanta, mii lea nubbin alimus buozalmasjávkan riikkas, maŋŋel Østfolda. Romsa juogada goalmmát saji Nordlánddain.

  Muđui riikkas lea buozalmasjávkan 6,2 proseanta.

 • Nav: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra Nav viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.