Samefolket - 30 år etter

Tidligere NRK-journalist Alf Johansen og Anstein Mikkelsen i Siivet AS skal lage en dokumentar om det som har skjedd med samefolket etter Alta-kampen.

Stilla demonstrasjon

Demonstrasjon i Stilla.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

– Nå skal jeg lage et sammendrag av det som har skjedd i de 30 årene som har gått siden Alta-aksjonene og i hvilken retning samfunnet har gått etter den tid. Er dette i en positiv eller negativ retning? Svaret på dette skal filmen bringe, opplyser Alf Johansen til papirutgaven av Ávvir.

Dokumentarprosjektet er kalt "Sámeálbmot - 30 jagi maŋŋá" (Samefolket - 30 år etter).

Den mest spennende tiden

Alf Johansen

Tidligere NRK-journalist Alf Johansen.

Foto: NRK

Porsangværingen Alf Johansen jobbet som journalist i NRK under den mest spennende tiden i den samepolitiske historien. Da laget han blant annet en TV-serie i tre deler, som ble kalt "Samene i fortid, nåtid og fremtid". Serien fortalte om den samepolitiske historien.

I den nye dokumentaren vil Johansen og Mikkelsen intervjue flere av de samme personene, som ble intervjuet i TV-serien. Filmen skal ha et nordisk perspektiv, da de også vil gjøre opptak og intervjuer i både Norge, Sverige og Finland.

Hittil har dokumentarprosjektet fått offentlig støtte på rundt 1,2 millioner kroner, opplyser Ávvir.

Korte nyheter

 • Regjeringen åpner for flere på arrangementer

  – Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

  Endringen trer i kraft fra i morgen klokka 12 og er i tråd med FHI og Helsedirektoratets anbefalinger. De ble publisert tidligere i kveld.

  Endringen gjelder arrangementer med faste tilsviste plasser.

  I starten av februar vil regjeringa komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

  – Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter statsråden.

 • Maja Kristine Jåma fikk natur- og miljøpris

  Maja Kristine Jåma ble tildelt Trøndersk natur- og miljøpris. – Dette er stort! Det gir meg mer motivasjon i det jeg brenner for, men det er også en slags bekreftelse på at det man prøve å formidle, når frem. sier Jåma. Maja har stått i stormen i flere vindkrafts saker, og da spesielt Fosen-saken, som er hennes reinbeitedistrikt. Hun har samtidig vernet om den samiske kulturen og retten til å drive den. I debatter har hun løftet frem hvordan vindkraftverk ødelegger naturen og dermed reindriftens eksistensgrunnlag, skrives juryin i sin begrunnelse.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Ronny M. Danielsen
 • Koronaleavvan ii váikkut dearvvašvuođabálvalusaide

  Vaikko omikron-njoammun leavvá Norggas, de ii čuoza suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide. Dat boahtá ovdan Dearvvašvuođadirektoráhta 3-vahkkosaš rapoarttas.

  174 Norgga suohkana eai logage dálá dilis alddiineaset váilut bargiid ja gelbbolašvuođa, man muđui lea váttis fidnet. 159 suohkana ges dadjet alddiineaset hástalussan gávdnat bargiid.

  Koronavirus
  Foto: CDC