Rekordmange studerer samisk

Etter flere års nedgang på elever som leser samisk i grunnskolen, er antallet rekordhøyt i videregående skole i år.

Anna Lanto

17-årige Anna Lanto har lest samisk i fire år nå, og vil fortsette opplæringen i Hartvig Nissen videregående skole i Oslo.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

I 5. klasse hadde Anna Lanto undervisning om samer, og etter skolen kunne faren hennes fortelle at hun er same.

Se TV-saken: Alle med samisk bakgrunn bør lære seg spåket

Tre år senere bestemte Anna for å lære seg språket, og det vil hun fortsette med.

– Alle med samisk bakgrunn har et ansvar å lære seg samisk, sier Anna Lanto.

Anna bor i Oslo, men hennes far er opprinnelig fra Tana.

Faren mistet samisk språk på grunn av fornorskningsperioden, i følge den unge eleven, som kun har samisk undervisning 1,5 time i uken, og ingen andre enn samisklæreren som hun praktiserer språket med.

Rekordmange studerer samisk i videregående skole

Statistikk viser at elevtallet som leser samisk i grunnskoletrinnet har gått ned med 23 prosent i løpet av de siste fem årene, men antall elever som vil lese samisk på videregående skole har aldri vært høyere enn i år.

– Jo flere som lærer seg samisk, desto bedre for språkets tilstand, sier sametingspresident Egil Olli.

Sametingspresidenten er imponert over Anna Lanto som har utviklet god samisk muntlig språk, og ønsker henne lykke til med samisk opplæringen.

– Synes hun har veldig god språk, og det er bare å fortsette å snakke samisk, sier Olli.

Synlig språk kan dempe rasisme

Anna Lanto har et sterkt ønske om flytte nordover for å lære seg samisk flytende.

Hun støtter sametingspresidentens målsetninger for samisk språk som han la fram i sin nyttårstale.

Synliggjøring av samisk språk er den eneste måten å bli kvitt hverdagsrasisme og fordommer, mener Lanto.

– Det samiske språket skal brukes mye mer i det offentlige, sa sametingspresidenten i sin nyttårstale.

Nå setter Sametinget i gang språkkampanje for å få flere til å snakke samisk i forbindelse med språkåret, som igjen skal synliggjøre språkmangfoldet i Norge.