Hopp til innhold

Dømt for dyremishandling – får fortsette med reindrift

Selv om mannen er domfelt for å ha stukket levende reinsdyr med spiss gjenstand, så godtok han ikke Mattilsynets forbud mot å jobbe videre med reinsdyr.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

AKTIVITETSFORBUD: Dette bildet er tatt av et reinskinn med stikkhull i. Det ble brukt som bevisgjenstand, da mannen stod tiltalt for dyremishandling i Indre Finnmark tingrett i 2016. Mattilsynet ila aktivitetsforbud etter at mannen ble dømt i lagmannsretten.

Foto: Veterinærinstituttet

Mannen er en av to reineiere som ble dømt for grov dyremishandling i Hålogaland lagmannsrett i august 2017.

Da kom retten frem til at de blant annet har:

 • Påført reinsdyr falske rovdyrskader ved hjelp av verktøy, altså at de har imitert rovdyrskader.
 • Sendt inn kadavrene for å få erstatning fra Fylkesmannen på uriktig grunnlag.
 • Merket om andres reinsdyr til egne merker.

Retten konkluderte med at dette har de gjort for å oppnå økonomisk vinning, ved å kreve erstatning for kadavrene med stikkskader.

Etter at lagmannsrettens dom ikke dømte mannen all rett for å drive med rein, så bestemte Mattilsynet å ta saken i egne hender, og forby ham retten til å jobbe med dyr for alltid.

Dette ble et hovedtema i retten.

Kan Mattilsynet bestemme et slikt aktivitetsforbud etter lagmannsrettens domsavgjørelse, som ikke dømte mannen for dette.

Aktivitetsforbudet er ikke gyldig

Den ene reineieren nektet å godta Mattilsynets avgjørelse og bestemte seg for å anke aktivitetsforbudet.

Torsdag ble dommen avsagt i Hålogaland lagmannsrett. De tok en avgjørelse om mannen igjen kan begynne å jobbe med rein eller ikke.

Lagmannsrettens dom slår fast at aktivitetsforbudet som Mattilsynets hovedkontor ila mannen den 22. august 2018 er ugyldig, og dermed kan han fortsette å jobbe med rein.

– Lever for å drive med rein

Advokat Arnt Lauritz Kvitberg Angell, som representerte mannen er lettet overfor sin klient.

– Nå gleder han seg til å drive med det han lever for og det er å drive med rein, sier han.

Lagmannsretten understreker at det er flere omstendigheter som gjør at Mattilsynets vurdering var mangelfull i forhold til sakens kjernepunkt, og det er spørsmålet om det er sannsynlig at mannen bryter dyrevernloven, dersom han får fortsette å jobbe i reindriftsnæringen.

Ifølge dommen så er det lite sannsynlig at mannen vil bryte dyrevernloven i fremtiden.

Overbeviste retten

Advokat Angell har klart å bevise i retten at mannen ikke lenger vil skade reinsdyr.

– Han setter dyrevelferd høyt og vi kunne bevise fra flere forskjellige kilder at dette er en dyktig reineier, som er flink til å passe på dyrene sine, sier han.

Dyremishandlingen som mannen er dømt for skal ha skjedd i begynnelsen av 2010-tallet. Han ble derimot frikjent i tingretten i 2016. 

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med regjeringsadvokaten som representerte Mattilsynet i saken.

Lagmannsrettens dom er ikke rettskraftig og ankefristen går ut om to uker.

Korte nyheter

 • Suopma árvvoštallá cegget rádjááiddi

  Suopma árvvoštallá cegget áidi Ruošša rájá bokte, dajai Suoma olgoriikkaministtar Krista Mikkonen preassadieđáhusas gaskavahkku eahkeda.

  Suopma čuovvu dárkilit mielde iežas guovlluid maŋŋel Nord Stream bávkkeheami nuortamearas, dajai Suoma stáhtaministtar Sanna Marin.

  Suopma boahtá doarjut Ukraina vaikko mii dál geavaš Nord Streama oktavuođas, dajai Marin.

  Sanna Marin
  Foto: YLE
 • Mijá tekno - Sámedikkiid njunušprošeakta

  Norgga, Suoma ja Ruoŧa sámedikkit leat ovttas válljen čuovvulit giellalogijagi ja lágidit oktasaš doaimmaid ja strategiijaid sámegielaid ovddideamis. Giđđat 2021 lágidedje sámedikkit oktasaš digitála bargobáji masa ledje bovden sámi dutkanásahusaid ja nuoraidorganisašuvnnaid. Bargobáji áigumuš lei gullat makkár dárbbut sámi servvodagas leat sámegielaid hárrái, ja gávdnat vejolaš fáttáid oktasaš sámi njunušprošektii. Mijá tekno áššejođiheaddji Aili Guttorm muitalii «Buorre Iđit Sápmi» sáddagis ahte teknologiija sáhttá ovdánahttit sámegielaid ja lasihit giellahálliid.

  Sametingsrepresentant Aili Guttorm
  Foto: Marie Louise Somby / Sametinget
 • EU foreslår nye sanksjoner mot Russland

  EU innfører nye sanksjoner mot Russland som blant annet innebærer import- og eksportforbud. Det skal svekke russisk økonomi, sier EU-sjef Ursula von der Leyen.

  Sanksjoner vil også inneholde en oljepristak, opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen via Twitter.

  Hun anslår at sanksjonene vil koste Russland 7 milliarder euro i inntekt.

  EU-president Ursula von der Leyen om sanksjoner mot Russland