Hopp til innhold

- Kunnskap om samesaker viktig for regjeringen

- Regjeringen vil at statssekretærer skal ha kompetanse i samespørsmål, sier statssekretæren for samesaker, Berit Oskal Eira.

Berit Oskal Eira
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Guldal ášši dás:

Tolv statssekretærer er nå på rundreise i Troms og Finnmark, og de skal lære mer om samiske saker.

Behovet for kunnskap er til stede 

Samepolitisk rådgiver i Sametinget, Geir Tommy Pedersen, har deltatt på statssekretærenes reise. Pedersen mener turen er et godt initiativ fra den sittende regjeringen. - De vil få en unik innføring i samisk kultur, problematikk og ikke minst hvordan man kan løse politiske spørsmål i fremtiden, sier Geir Tommy Pedersen.

- Så lenge jeg har deltatt på reisen, viser det seg allerede at kunnskapsnivået om samiske saker er veldig forskjellig fra departement til departement, og blant de som deltar på turen, sier Pedersen. 

Åpent møte i Karasjok

I dag avholdes det et åpent møte i Karasjok om regjeringens samepolitikk og det arbeidet som regjeringen nå har med stortingsmeldingen om samepolitikken. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen vil sitte i panelet sammen med sametingspresident Aili Keskitalo, sametingsrepresentant Egil Olli og statssekretær Randi Øverland fra Kultur- og kirkedepartementet.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK