Hopp til innhold

Politiet etterforsker mulig overgrep av mindreårig

Troms politidistrikt bekrefter at de etterforsker en overgrepssak i Indre Finnmark.

Troms politidistrikt, politiet i Troms

TROMS POLITIDISTRIKT: Troms politidistrikt er oppnevnt til å etterforske saken.

Foto: Jørn Inge Johansen

Loga sámegillii.

Troms politidistrikt etterforsker en mulig overgrepssak i Indre Finnmark. Det bekrefter påtalefaglig etterforskningsleder Gøril Lund til NRK.

– En person har status som mistenkt, og har per nå ikke fått oppnevnt forsvarer, opplyser Lund.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo bekrefter til NRK at han av habilitetsårsaker har oppnevnt Troms politidistrikt til å etterforske saken.

– Troms politidistrikt vil prioritere saken, forteller Gøril Lund.

Politiet vil ikke gå ut med ytterligere opplysninger i saken nå, av hensyn til etterforskningen og den lave alderen til involverte.

Kommunen følger opp saken

Ordføreren i den aktuelle kommunen forteller at de tar hendelsen svært alvorlig og har satt i gang et kriseteam, som vil gi den hjelpen de kan til de berørte i saken.

– Dette er en politisak som politiet må følge opp. Det første vi må gjøre er å få ut at kommunen ikke aksepterer slike hendelser på noen som helst måte, sier ordføreren.

Kommunen vil følge opp saken.

– Dette er ikke noe som vi klarer å løse over natten, vi må sette i gang et arbeid over lengre tid for å forebygge slike hendelser, poengterer ordføreren.

Korte nyheter

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK
 • Har iverksatt evakuering på Reinøya

  Politiet har iverksatt evakuering på strekningen fra Sæterelv og Grøtneselv på Reinøya.

  Redningsskøyta «Bergesen D.Y.» vil bistå ved behov for å ta de evakuerte til kommunens samlingsplass på Finnkroken.

  Det melder Hovedredningssentralen Nord-Norge i en pressemelding.

  To personer er blitt bekreftet omkommet i skredet som har gått på Reinøya.

  – Det foregår i praksis to søk på Reinøya nå: Et skredsøk på landsiden, og et sjøsøk i vrakgodsområdet med et titalls fartøy. Det er vanskelig å seile i dette området, så man kommer til å etablere et søk med drone eller helikopter, opplyser hovedredningssentralen i en pressemelding.

  Redningshelikopteret er i Tromsø for drivstoffylling, politiets helikopter er i området.

  Karlsøy kommune har opprettet sin samlingsplass i Finnkroken.

  Aksjon ved Reinøya i Troms
  Foto: Redningsskøyta Bergesen D.y
 • To skred i Manndalen

  Det er gått to skred i Manndalen i Kåfjord kommune.

  Kommunen melder at alle personene i området er gjort rede for, men et fjøs skal delvis være tatt av skred.

  Det er satt krisestab i Kåfjord kommune.

  Det vil bli holdt pressekonferanse klokken 18.00 via teams. Møtet ledes av ordfører Bernt Lyngstad.