Otná Ođđasat

I dagens sending har vi disse sakene:

– Skogavvirkning i reinbeiteområde i Sverige.

– Synkende folketall i samiske kommuner.

04.07.2018