Hopp til innhold

- Nok er nok!

Vardøværingene godtar ikke lenger at fisken sendes til fiskebruk andre steder.

Vardø

Lokalbefolkningen i Kiberg har fått nok av dagens fiskeripolitikk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vardø var et aktivt fiskeriindustrisamfunn, men dette var for over ti år siden. Nå står det tre tomme filetproduksjonsanlegg i Vardø.

Bakgrunnen for nedleggelsene er mangel på råstofftilgang. Nå har trålerflåtene anlagt sitt eget fryseri på båtene, og all fisk blir oppbevart her og senere levert til andre steder i landet. I tillegg blir også en del levert til utlandet for videreforedling.

Alf Martin Jensen var arbeidsleder for fiskebruket i Kiberg, hvor det var 30 ansatte. Her var det både filetproduksjon og filetkutting. I Kiberg var det et aktivt fiskerisamfunn, helt til fiskebruket ble lagt ned for ti år siden. Nedleggingene førte også til at butikken, posten og skolen ble stengt. Slik forsvant optimismen gradvis.

Alf Martin Jensen viser filetproduksjonsutstyr som er stuet bort.

Alf Martin Jensen var tidligere leder for Kiberg fiskebruk, som nå har stuet bort all utstyr.

Foto: Nils Henrik Måsl / NRK

– I dag er det så lite råstoff at det kun holder for tre måneder i året, og det er ingen som starter på sånt. Man må ha fast tilgang på råstoff, og det får man kun ved å få trålere på plass, sier Jensen.

Arrangerer folkemøte

I Vardø kommune var det for 12 år siden tre videreforedlingsbedrifter, med nærmere 400 ansatte. Den gang fikk de levert fersk fisk fra trålerflåten, men da fryseriene ble anlagt, ble det slutt på dette.

Og det er nettopp dette som får vardøværingene til å koke - de får ikke utbytte av fisken som er fisket i området.

I morgen, lørdag 1. februar, er det derfor duket for et folkemøte i Vardø om saken.

Dette er en oppfølgning av det Mehamn har allerede satt i gang. Vi mener at dette gjelder ikke bare for Mehamn, men det gjelder jo hele Finnmarkskystens eksistens, sier folkemøtets initiativtaker Ingolf Eriksen.

Han sier at de ønsker å sikre de ressursene som tilhører Finnmark, nemlig tråler-ressursene.

– Vi ønsker å oppnå at det blir en tverrpolitisk aksjon her på kysten, som sier at nok er nok, forklarer Eriksen, som viser til de tre nedlagte fabrikken.

Ingolf Eriksen, Vardø

Initiativtaker for folkemøtet, Ingolf Eriksen, sier at nå må befolkningen sette ned foten og sikre ressursene deres.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kritiserer Norway Seafood

I forbindelse med nedleggingene av fiskefabrikkene, kritiseres spesielt Norway Seafood, som har trålfiskekonsesjon.

Selskapet har ikke ønsket å stille opp til intervjuet og svare på kritikken. Men konsernsjef Thomas Farstad skriver følgende i en e-post:

«Vårt mål er å skape vekst, lønnsomhet og trygge helårs arbeidsplasser i en næring som de siste 15-20 årene har vært preget av stagnasjon, konkurser og permitteringer. Vi diskuterer med de tillitsvalgte ulike tiltak med hensyn de muligheter som eksisterer fremover. Dette er i prosess, og jeg vet ikke hva løsningen blir. Jeg ønsker derfor ikke å gi noen kommentarer på det nåværende tidspunkt. Når vi har noe å melde vil vi gjøre det og ber om forståelse for dette.»

Dette svaret har folk fra Vardø hørt før.

– Det er et paradoks at vi nå har rekordhøye kvoter. Og vi har permitteringer både i
Mehamn, Kjøllefjord og Hammerfest. Det burde vært stikk motsatt, sier Eriksen.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK