Oljorusttegis bávkkehii

Golmmas leat duššan, badjel 60 oljobargi leat roasmmohuvvan ja mánga čuođis leat evakuerejuvvon go Mátta-Amerihkas Meksikoluovttas stáhta oljofitnodaga Pemexa oljobohkarusttegis Coatzacoalcos gávppogis bávkkihii ikte. Pemexa oljorusttegiin ja visttiin leat maŋimuš jagiid áigge dáhpáhuvvan mánggat lihkohisvuođat. Vearrámus lihkohisvuohta deaividii golbma jagi dassái gassabávkkeheamis fitnodaga váldokántuvrras riika oaivegávppogis Meksikos, dalle dušše 37 olbmo. Nu čallá YLE neahttasiiddustis.