Hopp til innhold

Olav (79) ønsker et liv på havet, men staten mener han er for gammel

Selv om dagens regelverk hindrer finnmarkingen Olav Olsen Nordstrand i å drive med fiske, har han ikke tenkt å gi opp.

Olav Olsen Nordstrand i båten sin.

LIVET PÅ BÅTEN: Da han pensjonerte seg kjøpte Olav Olsen Nordstrand en ny båt i håp om å bruke mye av tiden sin der. Men båten står for det meste tom nå for tiden.

Foto: Anne Kristine Nordstrand / Privat

Han nærmer seg 80 og er fortsatt frisk og rask, og klar for å jobbe.

Etter et langt yrkesliv som lærer, ville Nordstrand vende tilbake til det han har drevet med siden barndommen.

Å fiske på sjøen.

Problemet er bare at han ifølge regelverket er for gammel til dette. De som hører til gruppen med fiskere som har det som binæring, får nemlig ikke drive med fiske etter at de fyller 75 år.

– Det handler ikke om å tjene mest mulig penger, men å ha noe å fylle dagene med. Det har en stor helsemessig betydning for meg, forklarer Nordstrand.

Finnes ikke kafé-jobb

Den nyinnkjøpte båten står tom ved kaia i Skjånes i Øst-Finnmark.

Skjånes, eller Skeavvonjárga på samisk, er en liten bygd i Tanafjorden i Gamvik kommune. De fleste av innbyggerne driver med fiske.

Når de andre drar ut med båten, står Olav igjen på land.

Det ergrer den spreke 79-åringen, som gjerne vil bidra til samfunnet.

– Myndighetene sier at de vil ha folk i arbeid så lenge som mulig. Men det har jeg ikke mulighet til lenger, sier han oppgitt.

Ute i distriktene er det heller ikke mange jobber å velge mellom.

– Det er jo ikke slik at jeg kan gå på en kafe og få meg jobb her. De som bor i utkanten rammes. Det finnes ikke andre muligheter enn fiske, påpeker han.

En mann på en fiskebåt.

LANG ERFARING: Fra 14–15 års alderen har Olav Olsen Nordstrand vært på havet.

Foto: Anne Kristine Nordstrand / Privat

Aldersdiskriminering

De som har fiske som hovednæring, får lov til å jobbe som fiskere omså til de blir 100 år gamle.

Denne forskjellsbehandlingen av dem som har fiske som binæring provoserer Nordstrand.

– Jeg ser det på som aldersdiskriminering. Hadde jeg visst om at det finnes en slik regel, så hadde jeg trappet ned på lærerjobben min, og fisket mer for å komme meg på blad B, sier han.

I fiskerimanntallet brukes begrepet blad B om den gruppen som har fiske som hovednæring.

– Som å settes i fengsel

– Vi sliter jo allerede med rekruttering av unge fiskere. Derfor er det veldig trist at de som kan og vil, ikke får lov til å jobbe med det.

Det sier leder av Bivdu sjølakseforening, Bjarne Johansen.

Han ble sjokkert da han hørte om situasjonen til Olav.

Det er mange langs kysten som har fiske som binæring, eller driver fiske i kombinasjon med andre næringer.

Bjarne Johansen, Tana

STYRKE: – ​​​​​​​ Slike folk som Olav er uerstattelige, de er levende historiebøker, viktige for å holde liv i den sjøsamiske kulturen. Det sier Bjarne Johansen, leder av Bivdu sjølakseforening.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

For Johansen er det uforståelig hvorfor det skal være slik øvre aldersgrense i fiskerinæringen. Det er ikke tilsvarende regler i andre primærnæringer som jordbruk og reindrift.

– Tenk om det samme hadde skjedd i reindriftsnæringen. At en reineier skulle miste reinmerket sitt når han fyller 75 år. Hva hadde skjedd da, spør han.

Han gruer seg allerede til den dagen han selv fyller 75 år.

– Jeg vil ikke tenke på det engang. Det er ikke til å tro. Jeg har vært på sjøen hele livet, men når jeg blir 75 år får jeg ikke lov til det. Det er nesten som å bli satt i fengsel, sier Johansen.

Unge fiskere prioriteres

Nærings- og fiskeridepartementet forstår at eldre fiskere ønsker å fiske, men målet er å gi rom for yngre fiskere.

– Departementet ønsker at det skal være en rekrutteringsarena for unge fiskere. Derfor vil vi naturligvis prioritere de unge ved fordelingen, sier departementets kommunikasjonssjef, Martine Røiseland.

Martine Røiseland, kommunikasjonssjef i fiskeridepartementet

PRIORITERER IKKE: Selv om de har forståelse for pensjonistene som ønsker å fiske, vil de unge bli prioritert. Forklarer Martine Røiseland, kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet.

Foto: Næring- og fiskeridepartementet

Sametinget har også tatt opp saken med Nærings- og fiskeridepartementet.

Etter siste høring i saken før jul 2020, har departementet bestemt seg for å følge rådet fra direktoratet.

– Fiskeridirektoratet konkluderte med at det ikke bør åpnes for flere pensjonister i åpen gruppe (blad a). Departementet har vurdert tilrådningen fra Fiskeridirektoratet. Vi har kommet til at vi ikke vil gå videre med saken, forklarer Røiseland.

Livskvalitet for eldre

På Skjånes vil Olav ikke slå seg til ro med at han kun kan drive med litt fritidsfiske.

Det ville være en mager erstatning på yrkeslivet han har hatt og sett for seg.

– Dette må løftes opp videre, jeg gir ikke opp. Regelverket rammer mange flere enn bare meg. Det er snakk om livskvalitet, sier han.

Det er stortingsvalg til høsten, og den kan brukes til å nå frem med saken, tror han.

– Dette er en del av eldrepolitikken her i landet, og jeg skal sørge for å legge frem denne problematikken for politikerne, sier Olav Olsen Nordstrand.

Korte nyheter

 • Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji fuolastuvvon

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji lea fuolastuvvon oahpaheddjiid bargoheaitaga konsekveanssaide, čállá NTB. Okta áššiin maid loktejit lea ahte muhtin oahppit leat massán fálaldaga erenomášoahpahussii.

  – Eat áiggu maide oaivvildit bargoheaitaga birra, muhto mii oaidnit ahte lea dárbu jienádit nuoraid ja mánáid ovddas. Konsekveanssat bargoheaitagis mii bođii maŋŋel guovtti koronajagiin dovdo buot nuorain ja mánáin geat leat skuvlafálaldaga haga, dadjá stáhtahálddašeaddji Elisabeth Vik Aspaker.

  Buot stáhtahálddašeaddjit galge ovdal dii 12 odne buktit raporta Oahpahusdirektoráhtii mas bargoheaitaga váikkuhusat bohtet ovdan.

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta viiddiduvvo ain eambbo

  Oahppolihttu váldá 100 ođđa oahpaheaddji bargoheaitagii boahtte maŋŋebárgga rájes, čállá Oahppolihttu preassadieđáhusas.

  Oahppolihttu jođiheaddji, Steffen Handal mielas ii berre ráđđehus bidjat beliid bákkus soabadallat.

  – Dá lea oahpaheddjiidstuibmi. Bággosoabadallan bisseha bargoheaitaga, muhto suorggi hástalusaid eai noga dasa, dadjá Handal.

  Oahpaheddjiid bargoheaitta álggii geassemánu 8. beaivve.

  Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
  Foto: Tore Skaar / Utdanningsforbundet