NRK Meny
Normal

Økt fokus på samiske rettigheter

Protect Sápmi øker bemanningen og øker dermed fokus på samiske arealrettigheter. Styreleder Anders Blom meddeler at Protect Sapmi nå har fått to nye medarbeidere; Steinar Pedersen og Svein Ole Granefjell.

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen skal ha fokus på sjøsamiske rettigheter i Protect Sápmi som med to nye medarbeidere har doblet bemanningen.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

– Jeg er meget fornøyd med at vi nå kan øke vår kapasitet med kompetente medarbeidere på ulike felt”, uttaler styreleder Anders Blom i en pressemelding.

Sjøsamiske og sørsamisk kompetanse

Granefjell er fra det sørsamiske området, og skal ha kontorsted på Røros. Han er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole, og har tidligere jobbet i Innovasjon Norge.

Pedersen vil arbeide fra sitt kontor i Tana, og skal ha fokus på sjøsamiske spørsmål i stiftelsen. Han har forskerkompetanse og bred erfaring fra ulike samfunnsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

– Med Pedersen får vi tilført inngående samfunnsinnsikt og kunnskaper om samiske rettigheter generelt og sjøsamiske rettigheter spesielt. Granefjell på sin side har innsikt i både norsk og samisk næringsliv, og særlig om sørsamiske forhold og det sørsamiske språk. Det er viktig å styrke stiftelsens kapasitet på disse delene av vår virksomhet, og jeg er meget glad for å ha fått så kompetente og erfarne personer med på laget”, avslutter styreleder Anders Blom.

Dobler bemanningen

Anders Eira, Origo kulturfitnodaga stivrralahttu

Anders J. Eira i Protect Sápmi.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Fra tidligere arbeider siviløkonom Anders J. Eira ved stiftelsens lokalkontor i Kautokeino, med hovedfokus på reindriftssaker og rammebetingelser, mens styreleder Anders Blom arbeider fra sitt kontor i Umeå på svensk side av Sápmi.

Stiftelsen har hittil arbeidet med saker på norsk og svensk side av Sápmi, samt i forhold til nasjonale og internasjonale rammebetingelser og regler som regulerer selskapers aktiviteter i Sápmi.

Stiftelsen Protect Sápmi, etablert av Norske Reindriftssamers Landsforbund og Svenske Samers Riksforbund, bidrar blant annet med kompetanse, råd og veiledning til samiske nærings- og arealinteresser i deres møte med selskaper og andre aktører som planlegger utbygging i samiske områder.