Økt fokus på samiske rettigheter

Protect Sápmi øker bemanningen og øker dermed fokus på samiske arealrettigheter. Styreleder Anders Blom meddeler at Protect Sapmi nå har fått to nye medarbeidere; Steinar Pedersen og Svein Ole Granefjell.

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen skal ha fokus på sjøsamiske rettigheter i Protect Sápmi som med to nye medarbeidere har doblet bemanningen.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

– Jeg er meget fornøyd med at vi nå kan øke vår kapasitet med kompetente medarbeidere på ulike felt”, uttaler styreleder Anders Blom i en pressemelding.

Sjøsamiske og sørsamisk kompetanse

Granefjell er fra det sørsamiske området, og skal ha kontorsted på Røros. Han er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole, og har tidligere jobbet i Innovasjon Norge.

Pedersen vil arbeide fra sitt kontor i Tana, og skal ha fokus på sjøsamiske spørsmål i stiftelsen. Han har forskerkompetanse og bred erfaring fra ulike samfunnsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

– Med Pedersen får vi tilført inngående samfunnsinnsikt og kunnskaper om samiske rettigheter generelt og sjøsamiske rettigheter spesielt. Granefjell på sin side har innsikt i både norsk og samisk næringsliv, og særlig om sørsamiske forhold og det sørsamiske språk. Det er viktig å styrke stiftelsens kapasitet på disse delene av vår virksomhet, og jeg er meget glad for å ha fått så kompetente og erfarne personer med på laget”, avslutter styreleder Anders Blom.

Dobler bemanningen

Anders Eira, Origo kulturfitnodaga stivrralahttu

Anders J. Eira i Protect Sápmi.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Fra tidligere arbeider siviløkonom Anders J. Eira ved stiftelsens lokalkontor i Kautokeino, med hovedfokus på reindriftssaker og rammebetingelser, mens styreleder Anders Blom arbeider fra sitt kontor i Umeå på svensk side av Sápmi.

Stiftelsen har hittil arbeidet med saker på norsk og svensk side av Sápmi, samt i forhold til nasjonale og internasjonale rammebetingelser og regler som regulerer selskapers aktiviteter i Sápmi.

Stiftelsen Protect Sápmi, etablert av Norske Reindriftssamers Landsforbund og Svenske Samers Riksforbund, bidrar blant annet med kompetanse, råd og veiledning til samiske nærings- og arealinteresser i deres møte med selskaper og andre aktører som planlegger utbygging i samiske områder.