Hopp til innhold

Økt fiskeoppsyn i lakseelver

Loga sámegilli.

Finnmarkseiendommen (FeFo) har inngått avtaler med Sør-Varanger JFF, Vardø sportsfisker- og jegerforening, Berlevåg JFF og Kjøllefjord JFF om fiskeoppsyn.

Oppsynet gjelder på Finnmarkseiendommens grunn i anadrome vassdrag som ikke er forpaktet, men som er åpnet for fiske.

FeFo har allerede forpaktningsavtaler med disse foreningene i andre vassdrag. Dette er i første rekke et prøveprosjekt for 2024.

Avtalen gjelder fiskeoppsyn på Finnmarkseiendommens grunn i vassdragene:

Braselva/Guolleveaijohka
Haukelva/Fállejohka
Austerelva/Ovsttarjohka
Molvikvassdraget/Stuorrajohka
Blåfjellvassdraget

Korte nyheter

 • 5 millioner til Saminor 3 og 10 millioner til Samisk høgskole i revidert nasjonalbudsjett 

  Det er Hilde Gaebpie Danielsen og SV har lagt frem forslag om å gi Saminor 3 5 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett, og 10 millioner kroner ekstra til Samisk høyskole.

  – Dette har vært helt avgjørende for SAMINOR 3 sitt videre arbeid, og for Høyskolen betyr dette at de kan sikre samisk språkopplæring til høsten, da de sto i fare for å legge ned flere språkopplæringskurs, sier Danielsen.

  Hun er glad for at dette gikk igjennom, og forteller at hun sammen med partiet vil jobbe for flere samiske saker til statsbudsjettet til høsten.

  – Så har vi flere viktige samiske saker som vi må jobbe inn mot selve statsbudsjett til høsten, sier hun.

 • Ealáhusdoaimmaid váldoorganisašuvdna doaivu unnit láhkarihkkumiid dán jagi

  Les på norsk:

  LO geassepatruljja logut čájehit ahte golbmasis viđa nuoras lei 2023:s geassebargu fitnodagas, mii rihkkui bargobiraslága.

  Romssa ja Finnmárkku logut leat bidjan doaibmabijuid dán jagi geassái.

  Ealáhusdoaimmaid váldoorganisašuvnna, mii ovddasta fitnodagaid, dieđiha ahte sii čađat muitalit
  miellahtuidasaset bargobiraslága birra.

 • Deler ut millioner til idrettsanlegg

  Troms fylkeskommune deler ut 96 millioner kroner til idretts- og friluftslivsanlegg.

  Det er ny rekord, opplyser de i ei pressemelding.

  Totalt har 92 idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i fylket fått en del av potten.

  Pengene er innvilget gjennom spillemiddelordninga.