Oahpestiddje: – Muv fuolkke l dárojduhttemav garrasit vásedam

Mánnávuodan ittjij Oda Kjær Eriksen sámegielav åhpa. Dálla Vuonarijkav birra galggá mannat sáme iellema birra giehtotjit.

Oda Kjær Eriksen

Oda Kjær Eriksen ietjas mánájda boahtte ájgen sihtá sámástit.

Foto: Jonne Sikku

– Dálla gå hárjjidaláv de ålov dárojduhttema birra ságastav, danen gå muv fuolkke l dav garrasit vásedam.

Dav javllá divtasvuonak Oda Kjær Eriksen, gut dálla Ørnesan årru. Dán giese sån sáme oahpestiddjen válljiduváj, ja Vuonav miehtáj galggá mannat sámij birra giehtotjit.

– Ep låvdagoaden åro

– Sidáv gáddálisájt sámij birra gádodit, duola dagu subtsastit sáme e låvdagoaden åro, ja tjielggit divna sáme ælla boahttsusáme.

– Álmmugij vuosedit majt mij sáme dahkap ja gåktu lip.

Juohkka jage Sáme allaskåvlå nælljásav vállji gudi oahpestiddjen jagev galggi barggat.

Samiske veivisere

OAHPESTIDDJE DÁN JAGE: Knut Mikkel Hætta, Ole Nicklas Mienna Guttorm, Maja Sofie Larsen Fjellström ja Oda Kjær Eriksen.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Sidáv sámástit

Oahpestiddje Vuonarijka birra manádi giehtotjit sámij viessoma, kultuvrra ja histåvrrå birra oahppijda joarkkaskåvlån, valla aj oahppijda allaskåvlån ja universitehta dásen.

Oda Kjær Eriksen ittjij iesj sámegielav mánnávuodan åhpa, valla dav de dálla sihtá rievddadit.

– Iesj dal sámegielav gæhttjalav oahppat, ja ietjam mánájda sidáv sámástit vaj sámegielav oahppi.

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK