NRK Meny

Oahpaheaddji dutkamuš

Dutkamuš, mas vuođđoskuvlla oahppiid leat dáhtton árvvoštallat oahpaheaddjit, čájeha ahte Finnmárkku oahpaheaddjit jukset heajumus bohtosiid.

Sogn og Fjordane oahpaheaddjit ožžo buoremus bohtosiid.

Finnmárkku oahppolihtu jođiheaddji Kari Lium lohká heajos bohtosiid sivvan sáhttá leat dat go dávjá šaddet lonuhit oahpaheddjiid ja go leat unnán oahppan oahpaheaddjit.