Hopp til innhold

Voldsutsatte Nina: – Jeg er forundret over at jeg fortsatt lever

Nina Iversen har blitt slått, seksuelt misbrukt og opplevd psykisk terror gjennom hele sitt snart 50 år lange liv. Norge må skjerpe seg sier ny rapport.

Todelt bilde: Til venstre er Nina Iversen som barn, til høyre som voksen i samisk luhka

OPPLEVD VOLD FRA BARNSBEN AV: Nina Iversen fra Tysfjord var bare et barn da hun begynte å oppleve vold i nære relasjoner. Bildet til høyre er fra da NRK traff henne i fjor vinter.

Foto: Privat/Kenneth Hætta

Hun hører noen hyle.

Det tar en stund før Nina Iversen skjønner at det er hun selv som hyler. Så blir alt svart.

Slik beskriver Nina, fra det samiske samfunnet i Tysfjord, en av episodene hun opplevde som barn. Til NRK forteller hun at hun selv har opplevd både fysisk, seksuell og psykisk vold.

Nina tilhører én av to samiske kvinner som opplever vold, ifølge en ny rapport.

– De traumene jeg har som følge av volden har gjort at jeg ved flere anledninger nesten har kollapset. At kroppen rett og slett har sagt stopp. Så jeg er forundret over at jeg fortsatt lever, sier Iversen.

Hun forteller at hun gjennom hele sitt liv har blitt utsatt for vold. Til tross for den fysiske volden, så er det den psykiske som har vært det verste for henne.

Møtet med det statlige støtteapparatet føler hun er mangelfull. I dag lanserte Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) sin rapport Vold og overgrep i samiske samfunn.

Nina Iversen er en av ofrene som stod fram i media etter at overgrepssakene fra Tysfjord ble kjent. I Tysfjord-saken i Nordland er det nå 151 straffesaker som omhandler seksuelle overgrep.

– Norge har en plikt

Rapporten konkluderer med at det er for lite kunnskap om samisk- språk og kultur i det statlige hjelpeapparatet i Norge. Dette er til hinder for å forebygge vold i samfunnet.

– Vold og overgrep er et utbredt samfunnsproblem i Norge. Norge har en plikt etter menneskerettighetene til å forebygge, beskytte mot og etterforske slike saker, sier Petter Wille, som er direktør for NIM.

Petter Wille

UTARBEIDET RAPPORT: Direktør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Petter Wille sier: – I temarapporten vi har lansert i dag ser vi på hvordan Norge kan ivareta den samiske voldsutsatte bedre, i tråd med statens menneskerettslige forpliktelser.

Foto: NIM

Rapporten har blant annet basert seg på fire FN-komiteers anbefalinger til Norge. Wille mener regjeringen nå må sikre at disse anbefalingene tas til følge.

– NIM mener regjeringen må iverksette en handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn, med konkrete og skreddersydde tiltak, sier Wille.

Iversen er glad for funnene i rapporten.

– Jeg håper at den fører til at det blir satt i gang tiltak, slik at det offentlige har mulighet til å oppdage vold i nære relasjoner ved et tidligere stadium. Hadde for eksempel skolen oppdaget at jeg var et barn som slet, så kunne det vært meldt inn, mener hun.

Hvordan har du klart å komme deg igjennom så mye?

– Si det? Jeg vet ikke om jeg har kommet meg igjennom det helt ennå. Men det at jeg har vært ærlig med meg selv og omgivelsene mine om det jeg har opplevd har nok hjulpet, svarer Nina Iversen.

Justisministeren mener det er viktig med samisk kompetanse

Justisministeren besøker Oslopolitiet.

VIL SE PÅ MULIGE TILTAK: Justis- og beredskapsdepartementet Tor Mikkel Wara sier til NRK at han vil vurdere øvrige tiltak i samarbeid med andre departementer og Sametinget.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er viktig å bli møtt med samisk språk- og kulturkompetanse i hele tjenesteapparatet. Vi vet at mange kommuner og andre aktører strever med å få tak i folk som har denne kompetansen. Stimuleringsordningene for å få flere til å velge utdanning i samisk språk er et eksempel på gode initiativer som vi kan bygge videre på, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Wara sier til NRK at arbeidet mot vold i nære relasjoner er noe regjeringen prioriterer høyt.

– Jeg deler Sametingets bekymring for funnet av en høy forekomst av vold mot samiske kvinner. Regjeringen har satt av 500.000 kroner til å følge opp forskningen som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har gjort på dette feltet, forteller justisministeren.

Han legger til at regjeringen først skal gå igjennom rapporten før det loves flere tiltak.

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)