Hopp til innhold

– Dere er arrogante

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) fyrer løs mot Sametingets "regjering". Hun betegner sametingsrådet som arrogante.

Aili Keskitalo og Egil Olli

Aili Keskitalo synes meldingen om de samiske institusjonene som Egil Ollis sametingsråd har laget er dårlig.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi ønsker et riktig og godt faktagrunnlag når vi skal ta stilling til de samiske institusjonene. Nå har sametingsrådet vært passive i forhold til de institusjonene som denne meldingen handler om, sier Keskitalo som nå er gruppeleder for NSR i Sametinget.

Willy Ørnebakk (Ap)

Willy Ørnebakk (Ap) er saksordfører for institusjonsmeldingen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag begynte Sametingets plan- og finanskomité behandlingen av sametingsrådets melding om de samiske institusjonene.

Hør debattene

Keskitalo beskylder Ap for å være arrogante.

Aps gruppeleder Willy Ørnebakk avviser påstanden.

– Jeg beklager at hun tar slike ord i sin munn. Dette er desinformasjon, sier Ørnebakk.

HØR: Aili Keskitalo (NSR) og Willy Ørnebakk (Ap) i debatt

GULDAL: Egil Olli (Bb) ja Aili Keskitalo (NSR) nággeba

50 millioner

Hvert år tildeler Sametinget 50 millioner kroner til samiske kulturformål og -institusjoner. Nå foreligger det en melding med en rekke konkrete tiltak, på hvordan festivaler og kultursentre skal organiseres i fremtiden.

Institusjonsmeldingen foreslår flere sammenslåinger av mindre kulturinstitusjoner.

I Kåfjord i Nord-Troms, foreslår den å slå sammen urfolksfestivalen Riddu Riđđu og det sjøsamiske kultursenteret Ája samisk senter. I tillegg skal også stiftelsen Lásságámmi, etter multikunstneren Nils Aslak Valkeapää, bli innlemmet i dette aksjeselskapet.

I Nordland foreslår den at det pitesamiske senteret, Duoddara ráfe, skal bli en del av det lulesamiske senteret Árran.

Her er institusjonsmeldingen

Navlebeskuende

Nå skaper meldingen temperatur i Sametinget. NSR aksepterer ikke at sametingsrådet legger frem en melding hvor de innvolverte partene ikke har vært med i arbeidet med planen.

LES OGSÅ: – Styringskåt sametingsråd

Keskitalo sier at meldingen bærer preg av mangelfull saksbehandling, og at den inneholder feil.

– Det som står i meldingen om samiske institusjoner er ikke fundert på opplysninger som gir det hele og riktige bildet av hvordan samfunnet er utenfor Sametingets vegger, sier Keskitalo.

Ifølge Keskitalo har flere institusjoner tatt kontakt med NSR, nettopp fordi de ikke har blitt forespurt om synspunktene deres, og fordi de mener at meldingen feilinformerer deres aktivitet.

LES OGSÅ: Reagerer mot sammenslåing

Hun tror at det er flere institusjoner som fortsatt ikke vet at Sametinget denne uka skal beslutte en meldingen om deres virksomhet.

– Jeg syns at disse institusjonene fortjener å bli hørt. En melding som skal være grunnlag til drøftinger skal ikke inneholde feil, sier Keskitalo.

Beklager utspillet

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Willy Ørnebakk, beklager Keskitalos utspill overfor samiske kulturaktører.

– Nå blir institusjonsmeldingen fremstilt som om hele dokumentet er fult av feil, sier Ørnebakk.

Han forteller at Sametinget har besøkt mange institusjoner, og lest institusjonenes egne rapporteringer om virksomheten.

– Hvis det skulle forekomme feil i meldingen, er det en kombinasjon av årsaker. Foreløpig er det et par eksempler på ting som burde vært endret, og det skal vi nok klare å rette opp i, sier Ørnebakk.

Arbeiderpartiet understreker at meldingen fokuserer på å bygge opp kompetansen i de samiske kulturvirksomhetene, og at den skal danne en helhetlig kulturpolitikk.

– Når vi nå legger frem denne meldingen, oppfatter jeg at NSR ønsker å snakke om prosesser og prosedyrer, istedenfor politikk, sier Ørnebakk.

Det mener Ørnebakk er en reaksjon på at de selv ikke har klart å fremme en institusjonsmelding.

– De har hatt 20 år på seg til å utvikle kulturpolitikken, uten å klare det.

Korte nyheter

 • Moitet kommišuvnna go oaivvildit ahte eai leat doarvái sámit mielde

  Ruoŧabeale Sámedikki opposišuvdnabellodagat moitet sámi duohtavuođakommišuvnna bargojoavkko, go oaivvildit ahte bargojoavkkus eai leat doarvái sámit.

  Bargojoavkkus galget leat 13 lahttu oktiibuot. Dáin lea dál dušše okta sápmelaš, ja nuppi virgái eai leat vel fidnen olbmo. Opposišuvdnabellodagat leat sádden reivve Sámedikki stivrii ja kommišuvnna ságadoallái, ja gáibidit liigečoahkkima stivrenjoavkun.

  Reivvestis moitet maiddái ahte eanaš kommišuvdnaláhtuin lea akademalaš máhtu, ja ain váilot lahttut main lea sámi árbevirolaš máhttu.

  Kommišuvnna bargojoavkku ságadoalli, Maria Persson Njajta čállá son áigu sáddet čoahkkingohččosa ja sávvá dan bokte joatkit digaštallama buori vugiin, ja gávdnat oktasaš evttohasa. Nu dieđiha SVT Sápmi.

 • Oaččui bálkkašumi Márjjábeaimárkaniid barggu ovddas

  Marja Näkkälä oaččui Suoma Sámedikki kulturbálkkašumi su barggu ovddas Márjjábeaimárkaniid oktavuođas Heahtás suomabeale Sámi.

  Sámedikki kulturlávdegotti mielas lea Näkkälä guhká dáhkan dehálaš barggu earret eará kulturárbbi ovddideamis, ja son lea dolvon dán árbbi maiddái ovddasguvlui. Dan dieđiha Yle Sápmi.

 • Truet syriske barn med øks

  En mann i 40-årene står tiltalt for grove trusler mot tre syriske barn. Den groveste trusselen skjedde i 2021 da han gikk mot barna med øks og ropte rasistiske utsagn. Ifølge tiltalen i Vestre-Finnmark tingrett har mannen truet barna flere ganger.

  Vestre Finnmark tingrett i Alta
  Foto: André Bendixen / NRK