Hopp til innhold

NSR skuffet over NRK

– Vi forventer at kringkastingssjef i NRK, Hans-Tore Bjerkaas, kommer med en beklagelse for måten urfolk er blitt fremstilt på, i tv-serien "Den store reisen", sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter(NSR).

Gunn Britt Retter
Foto: NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) syns det er skremmende at kringkastingssjefen ikke tar inn over seg kritikken, om at tv-serien "Den store reisen" er et overtramp overfor urfolkene som medvirker i programmene.

– NRKs holdning overfor urfolk er betenkelig, sier Retter.

Flere antropologer har reagert på måten Waorani-stammen fremstår i tv-serien.

Også tidligere FN-leder for urfolk, Ole Henrik Magga, reagerer med avsky etter at han ble kjent med at NRK har betalt idianerene for å kle av seg.

– Jeg synes det er veldig ubehagelig at de leker med mennesker på denne måten. Det viser at de ikke har respekt for menneskeverdet, sier Magga.

Usynlige i media

Retter mener at NRK som allmennkringkaster har et ansvar for å gi et korrekt bilde av minoriteter og urfolk, og ikke mystifisere disse gruppene.

– I dag er saker om urfolk er så godt som usynlige i det nasjonale nyhetsbildet, sier Retter.

Mister kompetase

Derfor synes Retter at det er bemerkelsesverdig at statskanalen legger ned urfolksmagasinet ”Dávgi”, som NRK Sámi Radio har produsert for NRK. Det er viktig at det fins arenaer hvor urfolks historier blir presentert på en ordentlig måte.

– Det er også interessant at nysatsningen ”Den store reisen” kommer omtrent samtidig med at kanalen legger ned urfolksmagasinet ”Dávgi”, sier Retter.

– Å betale en indianerstamme for å kle seg nakne for kamera bidrar ikke til å øke kunnskapen og forståelsen for andre folks kulturer og levesett, sier hun.

Ikke betenkelig

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i NRK sier at NRK lytter til kritikken, og at de har stor respekt for reaksjonene som tv-serien har skapt.

– Men vi opplever tross alt at vi kan forsvare måten programmet er gjort på, og at vi ikke kan se noe betenkelig ved det, sier Sandvin.

Påstanden om at NRK skal ha betalt indianerne for det å kle av seg, mener Sandvin er en fordreining av virkeligheten.

– Her er det snakk om urfolksstammer som ønsker å synliggjøre sin tradisjonelle kultur og bakgrunn. Disse deltar og samarbeider i denne produksjonen, sier Sandvin.

– Vi opplever at allmenninteressen rundt serien har vært god, selv om den også har utløst en debatt, sier Sandvin.

Korte nyheter

 • Oppfordrer partier på Sametinget til å støtte fullmakten

  I går ble det klart de to største opposisjonspartiene i Sametinget ikke støtter Sametingspresidentens ønske om fullmakt for å kunne saksøke staten i Melkøya-saken

  Men Sametinget har besluttet å ta opp kampen mot regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya.

  Det skriver Norske Samer Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP) og Johttisápmelaččaid Listu (JSL) i en felles pressemelding.

  De oppfordrer alle grupperinger og partier på Sametinget å støtte å gi denne fullmakten.

  – Det er en kamp for våre grunnleggende rettigheter. Det er verken kontroversielt eller unaturlig å vurdere slike skritt dersom man mener regjeringen har brutt sine forpliktelser, sier Beaska Niillas (NSR).

  John Mathis Utsi (JSL) mener at de ikke har annen mulighet enn å be Sametingsrådet vurdere rettslige skritt for å bestride vedtaket.

  John Mathis Utsi, Elisabeth Erke og Beaska Niillas.
  Foto: NSR
 • NAV: Buozalmasjávkan lassána psyhkalaš gillámušaid geažil

  Les på norsk.

  Ođđa logut NAV:as čájehit ahte doavttirdieđihuvvon jávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lassánii vuosttáš oasis 2024:is. Erenoamážiid nuoraid gaskkas, 30 proseantta 25-29 jahkásaččaid jávkamis lea psyhkalaš gillámušaid geažil.

  – Buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lea veahážiid mielde lassánan 2005 rájes, muhto daid maŋemus jagiid mii leat oaidnán stuora lassáneami. 2019:i rájes lea buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaiguin lassánan 44 proseanttain, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Dat lea maid diagnosajoavku mas buozalmasjávkan gaskamearálaččat bistá guhkimus, ja lassáneapmi olbmuin dain buozalmasjávkandiagnosain váikkuha danin buohcanjávkamii olu ja guhkes áigái.

  Finnmárkkus lea buozalmasjávkan 7,3 proseanta, mii lea nubbin alimus buozalmasjávkan riikkas, maŋŋel Østfolda. Romsa juogada goalmmát saji Nordlánddain.

  Muđui riikkas lea buozalmasjávkan 6,2 proseanta.

 • Nav: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra Nav viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.