Hopp til innhold

NSR skuffet over NRK

– Vi forventer at kringkastingssjef i NRK, Hans-Tore Bjerkaas, kommer med en beklagelse for måten urfolk er blitt fremstilt på, i tv-serien "Den store reisen", sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter(NSR).

Gunn Britt Retter
Foto: NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) syns det er skremmende at kringkastingssjefen ikke tar inn over seg kritikken, om at tv-serien "Den store reisen" er et overtramp overfor urfolkene som medvirker i programmene.

– NRKs holdning overfor urfolk er betenkelig, sier Retter.

Flere antropologer har reagert på måten Waorani-stammen fremstår i tv-serien.

Også tidligere FN-leder for urfolk, Ole Henrik Magga, reagerer med avsky etter at han ble kjent med at NRK har betalt idianerene for å kle av seg.

– Jeg synes det er veldig ubehagelig at de leker med mennesker på denne måten. Det viser at de ikke har respekt for menneskeverdet, sier Magga.

Usynlige i media

Retter mener at NRK som allmennkringkaster har et ansvar for å gi et korrekt bilde av minoriteter og urfolk, og ikke mystifisere disse gruppene.

– I dag er saker om urfolk er så godt som usynlige i det nasjonale nyhetsbildet, sier Retter.

Mister kompetase

Derfor synes Retter at det er bemerkelsesverdig at statskanalen legger ned urfolksmagasinet ”Dávgi”, som NRK Sámi Radio har produsert for NRK. Det er viktig at det fins arenaer hvor urfolks historier blir presentert på en ordentlig måte.

– Det er også interessant at nysatsningen ”Den store reisen” kommer omtrent samtidig med at kanalen legger ned urfolksmagasinet ”Dávgi”, sier Retter.

– Å betale en indianerstamme for å kle seg nakne for kamera bidrar ikke til å øke kunnskapen og forståelsen for andre folks kulturer og levesett, sier hun.

Ikke betenkelig

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i NRK sier at NRK lytter til kritikken, og at de har stor respekt for reaksjonene som tv-serien har skapt.

– Men vi opplever tross alt at vi kan forsvare måten programmet er gjort på, og at vi ikke kan se noe betenkelig ved det, sier Sandvin.

Påstanden om at NRK skal ha betalt indianerne for det å kle av seg, mener Sandvin er en fordreining av virkeligheten.

– Her er det snakk om urfolksstammer som ønsker å synliggjøre sin tradisjonelle kultur og bakgrunn. Disse deltar og samarbeider i denne produksjonen, sier Sandvin.

– Vi opplever at allmenninteressen rundt serien har vært god, selv om den også har utløst en debatt, sier Sandvin.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK