NSR skuffet over NRK

– Vi forventer at kringkastingssjef i NRK, Hans-Tore Bjerkaas, kommer med en beklagelse for måten urfolk er blitt fremstilt på, i tv-serien "Den store reisen", sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter(NSR).

Gunn Britt Retter
Foto: NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) syns det er skremmende at kringkastingssjefen ikke tar inn over seg kritikken, om at tv-serien "Den store reisen" er et overtramp overfor urfolkene som medvirker i programmene.

– NRKs holdning overfor urfolk er betenkelig, sier Retter.

Flere antropologer har reagert på måten Waorani-stammen fremstår i tv-serien.

Også tidligere FN-leder for urfolk, Ole Henrik Magga, reagerer med avsky etter at han ble kjent med at NRK har betalt idianerene for å kle av seg.

– Jeg synes det er veldig ubehagelig at de leker med mennesker på denne måten. Det viser at de ikke har respekt for menneskeverdet, sier Magga.

Usynlige i media

Retter mener at NRK som allmennkringkaster har et ansvar for å gi et korrekt bilde av minoriteter og urfolk, og ikke mystifisere disse gruppene.

– I dag er saker om urfolk er så godt som usynlige i det nasjonale nyhetsbildet, sier Retter.

Mister kompetase

Derfor synes Retter at det er bemerkelsesverdig at statskanalen legger ned urfolksmagasinet ”Dávgi”, som NRK Sámi Radio har produsert for NRK. Det er viktig at det fins arenaer hvor urfolks historier blir presentert på en ordentlig måte.

– Det er også interessant at nysatsningen ”Den store reisen” kommer omtrent samtidig med at kanalen legger ned urfolksmagasinet ”Dávgi”, sier Retter.

– Å betale en indianerstamme for å kle seg nakne for kamera bidrar ikke til å øke kunnskapen og forståelsen for andre folks kulturer og levesett, sier hun.

Ikke betenkelig

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i NRK sier at NRK lytter til kritikken, og at de har stor respekt for reaksjonene som tv-serien har skapt.

– Men vi opplever tross alt at vi kan forsvare måten programmet er gjort på, og at vi ikke kan se noe betenkelig ved det, sier Sandvin.

Påstanden om at NRK skal ha betalt indianerne for det å kle av seg, mener Sandvin er en fordreining av virkeligheten.

– Her er det snakk om urfolksstammer som ønsker å synliggjøre sin tradisjonelle kultur og bakgrunn. Disse deltar og samarbeider i denne produksjonen, sier Sandvin.

– Vi opplever at allmenninteressen rundt serien har vært god, selv om den også har utløst en debatt, sier Sandvin.