Hopp til innhold

Ingen enighet om sametingsvalget

Ingen løsning på samarbeidsproblemene mellom NSR og Samefolketsparti.

Nsrs og Sabs landstyrer
Foto: NSR

Landsstyrene for NSR og SAB var samlet til et fellesmøte for å finne løsninger på langvarige samarbeidsproblemer.

Partenen ønsker en løsning før neste sametingsvalg, men NSRs leder Silje Muotka innrømmer at det er vanskelig å løse problemene.

SAB etablert av NSR

Samefolketsparti ble stiftet av NSR for å kunne stille lister til kommunestyre,fylkestings og stortingsvalgene. NSR ville bare delta i sitt eget navn til sametingsvalgene.

Etterhvert oppsto det uenigheter når det gjaldt deltakelse til sametingsvalgene og for åtte år siden stilte SAB liste i Karasjok.

Ingen avklaring

Etter flere mislykkede forsøk på å finne enighet, ble det sist helg avviklet et fellesmøte for de to landsstyrene, men heller ikke på dette møtet vedtok partene bindende samarbeid til neste valg.

Når det gjelder de politiske visjonene, så er de ganske identiske for begge partiene. Det er heller de personlige motsetningene som er årsaken til splittelsene.

SAB har som politisk strategi å være et fritt og uavhengig politisk parti og det igjen innebærer at partiet vil stille egne lister i enkelte valgkretser, men samtidig vær fri til å samarbeide med de partiene som tjener SABs politikk best.

NSR vil samarbeide

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSRs leder Silje Muotka sier de ønsker et valgsamarbeid med SAB for å sikre et flertall ved neste sametingsvalg.

– Vi er blitt enige om å fortsette arbeidet om å få til en avtale om samarbeid og jeg håper vi kan legge et forslag for NSRs landsmøte i oktober, sier Muotka.

HØR:NSRs leder Silje Muotka

Korte nyheter