NRK ohcá nuorra artisttaid

NRK Sápmi ja P3 ohcet nuorra sámi taleanttaid. Lea go dus šuokŋa man lávllošit/juoiggašit tv-njuolggosáddagis guovvamánus 2018 ja Riddu Riđđu festiválas dán geasi?

Samiske artister

Dát nuorra sámi artisttat leat juo lihkostuvvan. Gurutravddas:   Kevin Boine, Marja Helena Fjellheim Mortensson, Isák, Elle Márjá Eira og SlinCraze.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Dál lea dus dat vejolašvuohta.

Sáddes šuokŋa-liŋkka NRK Sápmái dan skovi bokte, mii lea vuollelis artihkkalis.

Fágajoavku de árvvoštallá dan, ja de soaittát leat don, guhte čuoččut lávddis, go mii ávvudit sámi nationálabeaivvi. Ávžžuhit nuorra sámi taleanttaid ohcat, 15–30 ahkásaččaid, geain duođai lea miella lávket musihkkamáilbmái. Vuoiti beassá maid oasálastit dán jagi Riđđu Riđđu festiválas.

– Mii leat movttegat go beassat ovttasbargat, nugo festivála vuoigŋa leage. Min lávdi lea ovddemuččaid searvvis gos nuorra sámi artisttat ja dáiddárat besset searvat, earet eará Jagi nuorra dáiddár bálkkašumi ja Riddu Sessions bokte. Mii illudat laktit vel ovtta prošeavtta festiválii gosa eanet nuorat besset searvat, lohká Riddu Riđđu festivála jođiheaddji Karoline Trollvik.

Fuomáš! Dieđihanáigemearri lea ođđajagemánu 13. beaivvi 2018.

– Mii diehtit ahte leat ollu nuorra sámit, geat čállet ja ráhkadit ođđa lávlagiid. Dál lea áigi fállat sidjiide vejolašvuođa beassat oidnosii, ja dovddusin šaddat sihke Sámis ja Norggas, dadjá NRK Sámi direktevra Mona Solbakk.

NRK Sápmi čuovvu Urørt-vuogádaga, mii ollugiidda lea oahpis P3 bokte. Fágajoavkkus lea olbmot, geat barget Urørtain ja geat dovdet sámi musihka.