Nordea gir retningslinjer for investeringer i omstridt oljerørledning

Storbank setter krav til bedriftene slik at oljerørledningen ikke dras gjennom Standing Rock Sioux Tribes land.

DAPL oljepipeline. Deler ligger ferdige før ihopkobling

Her er deler av den planlagte oljerørledningen som er ment til å dras gjennom reservatet der Sioux-stammen holder til.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK Sápmi

– Forankringen av dialogen med Sioux-stammen har ikke vært korrekt, fordi urfolket opplever at de ikke har fått muligheten til å ytre seg, eller blitt konsultert på rett måte, sier Sasja Beslik i Nordea.

Sasja Beslik

Sasja Beslik i Nordea.

Foto: NORDEA/Flickr

Han opplyser at Nordea setter de tre bedriftene som de har obligasjoner i, under karantene i seks måneder mens risikovurdering pågår.

Konflikten bunner i Nord Dakota-oljerøret. «The Black Snake» – den svarte slangen – kaller demonstrantene det. Det 1900 km lange oljerøret skal frakte olje fra det stadig ekspanderende Bakken-oljefeltet. Produksjonen på oljefeltet er ca. 1 million oljefat i døgnet.

Nordea har vært i dialog med Greenpeace om dette senest i går, der Greenpeace føler de har fått en fremgang i saken. I en pressemelding fra Greenpeace er det bekreftet at Nordea selger seg ut hvis dette ikke går rett for seg.

– Gjennombrudd i saken

– Vi er kommet et godt stykke videre, og ser helst at de skulle ha trukket seg helt ut med én gang, men det er et gjennombrudd at Nordea er tydelige på at urfolksrettigheter er brutt, spesielt hva det gjelder konsultasjon, sier Martin Norman som jobber med bærekraftige investeringer i Greenpeace.

Han opplyser at Nordea er krystallklare på at rørledningen må gå utenfor Standing Rock-stammens område. Hvis ikke vil de selge seg ut.

Martin Norman

Martin Norman i Greenpeace.

Foto: Allan Klo

– Vi tenker at dette er et godt steg videre. Og glade for at Nordea er så tydelige på det med urfolksrettigheter. Vi skal selvfølgelig følge opp Nordea, at de faktisk gjør det de sier.

Han håper at DNB, som er den største långiver til prosjektet, også får med seg signalene fra Nordea, slik at de gjør sitt for å komme seg ut.

Veien videre

Sasja Beslik har selv vært og besøkt urfolket i North-Dakota. Og basert på dialogen de har hatt med Sioux-stammen, så har de opplevd at ønskemålet stammen har er at oljeledningen ikke skal bygges i nærheten av reservatet.

Det på grunnlag av at det anses at det er en potensiell risiko at det rammer deres levemåte, i forhold til tilgangen til vann og land.

– Vi kommer å kreve informasjon og bekreftelse fra bedriftene om at de hører på det vi har å si, og jeg tror at de selv kommer til å innse at det er et poeng at de også gjør det.

Bedriftene som er med på å bygge har overklaget besluttelsen om utsettelse av utbyggingen.

Nordea anser dette, til tross for overklagensen fra bedriftene, at rørledningen legges en annen plass enn gjennom reservatet.

– Det er egentlig ikke koblet til urfolksrettigheter. Det er koblet til vår bedømmelse, som er at det ikke er gjort konsultasjoner med berørte parter som man må gjøre når det gjelder miljøkonsekvenssaker, sier Beslik.