Hopp til innhold

Nominasjonsmøte for få utvalgte

Kun noen utvalgte får være med på avgi sin stemme når Norske Samers Riksforbund (NSR) avholder sitt nominasjonsmøte for Davviguovlu valgkrets.

Silje Karine Muotka

Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

Nominasjonsmøtet holdes neste onsdag, 20. mars. Kun utvalgte mandater vil kunne avgi stemme ved dette møtet. Det mener leder Silje Karine Muotka (37) er nødvendig for å sikre at også de mindre sameforeningene i kretsen blir representert.

– Det kunne jo ellers skje at de mindre sameforeningene i valgkretsen ikke ville bli representert. På denne måten sikrer vi at hensynet til den geografiske spredningen blir ivaretatt, forklarer Muotka.

Under nominasjonen til forrige sametingsvalg fikk hvem som helst i Alta Sameforening avgi sin stemme.

Muotka øverst på lista

Davviguovlu valgkrets (nordkretsen) består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.

Nominasjonskomiteen har enstemmig innstilt Silje Karine Muotka øverst på lista i Davviguovlu valgkrets. Muotka representerer NSR på Sametinget i inneværende periode, 2009-2013. leder for Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite i perioden 2009-2013, og er også medlem av kontrollkomiteen.

Lederen i arbeidsutvalget, Brita Julianne Skum, sier at Muotka var et naturlig valg.

Brita Julianne Skum

Brita Julianne Skum.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Slik vi vurderer henne som politiker så har Muotka utmerket seg som politiker på Sametinget. Hun har også vært dyktig til å fremme saker fra sitt eget område. Hun er synlig både lokalt i valgkretsen og i media. Hun er kjent for mange og folk vet at hun er en solid samepolitiker, forklarer Skum.

Muotka er glad for tilliten fra nominasjonskomiteen.

– Det er en stor ære for meg at jeg er kandidat til den øverste plassen på lista. Jeg er veldig takknemlig for det. Da er det opp til nominasjonsmøtet å bestemme om de har tillit til mitt kandidatur, sier Muotka.

Frykter du for at det blir konkurranse om plassen øverst på lista?

– Jeg kan ikke si at jeg frykter det. Det hadde selvsagt vært bra for oss hvis det hadde vært stor konkurranse om plassene på lista. Det ville nemlig vise at det er liv og engasjement blant medlemmene, sier Muotka.


Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  -Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

  Loga ášši sámegillii.

  Hvem eier Karasjok?
 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK