Hopp til innhold

Nettstedet samehets.no er åpnet

Sametinget åpnet i dag nettstedet samehets.no som skal være til hjelp for dem som opplever samehets.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto fortalte at undersøkelser viser at hver fjerde kommentar på sosiale medier om samer er hetsende.

Politidirektoratet har vært med på utviklingen av veilederen, og avdelingsdirektør Bjørn Vandvik sier at det er få anmeldelser til politiet som handler om samehets.

– Vi opplever at det veldig mange som ikke melder fra av ulike grunner, og det er målet vårt med veilederen, sier Vandvik.

Veilederen er på sør-, lule- og nordsamisk og på norsk, og der finner man informasjon om hvem man kan kontakte med spørsmål om samehets og rasisme.

Bjørn Vandvik på Sametinget. Han er avdelingsdirektør i Politidirektoratet
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Korte nyheter

 • Girdišiehtadallamat: Soabadeapmi badjeláiggis

  Loga dárogilli.

  Bálkášiehtadallama soabadanáigemearri gaskal Fellesforbundet ja NHO luftfart dievai gaskaija.


  Soabadeapmi dáhpáhuvvá dál badjeláiggis, duođašta Carl Petter Martinsen, Riikkasoabaheaddjis.

  – Dat lea boastut dadjat ahte ii leat leamaš makkárge ovdáneapmi. Muhto lea ain ollu mii lea váile. Šiehtadallama ollislašvuohta lea hui deaŧalaš goappaš beliide, čálii Martinsen SMS:a bokte NRKi 05 áigge iđđes.

  Jos bealit eai boađe ovtta oaivilii, de biddjojit 450 bargi Oslo ja Bergena girdišiljuin bargoheaitái odne.

  Sihke Norwegian ja SAS sihtet mátkkošteddjiid boahtit nugo dábálaččat.

 • Johtolathárjehallan Finnmárkkus

  Nuorta-Finnmárkkus lea dán vahkku johtolathárjehallan.

  Vahkku 23:s ges lea Oarje-Finnmárkkus.

  Dan dieđiha Finnmárkku politiijaguovlu X:as.

  Hárjehallamis adno okta buollinbiila ja okta personbiila.

 • Trening på utrykningskjøring i Finnmark

  Denne uken vil det bli trent på utrykningskjøring i Øst-Finnmark.

  Uke 23 er det Vest-Finnmark der det vil bli trent.

  Det melder Politiet i Finnmark på X.

  Det benyttes en brannbil og en personbil til treningen.