Slik gikk det sist i Nesseby

554 nessebyværinger stemte ved kommunevalget i 2003. Frammøteprosenten var 73,5 prosent. Flest stemmer fikk Arbeiderpartiet og Ann-Jorid Henriksen ble ordfører. 

Slik ble stemmene fordelt:

 • Arbeiderpartiet: 197 (35,6%)
 • Samefolkets parti: 109 (19,7%)
 • Tverrpolitisk liste: 89 (16,1%)
 • Fremskrittspartiet: 88 (15,9%)
 • Høyre: 50 (9,0%)
 • Frie Velgere: 21 (3,8%) 

NESSEBY-VALGET 2003

555 av 755 stemmeberettigede avga stemme.

105 (18,9%) avga stemme på forhånd.

Representanter

Nesseby kommunestyre har 17 representanter. Etter valget var fordelingen slik:

 • Arbeiderpartiet: 6 (-)
 • FrP: 3 (+3)
 • Samefolkets parti: 3 (-)
 • Tverrpolitisk liste: 3 (-2)
 • Høyre: 2 (-)

MER HISTORIKK FRA 2003