NBR gáibida 143 miljovnna boazodollui

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ovddidii ikte organisašuvnna jagi 2017-2018 boazodoallošiehtadussii ealáhusa gáibádusa. NBR gáibida 143,1 miljovnna ruvnno boazodollui

Ellinor Marita Jåma om reinbeitekonvensjonen

NBR ja Ellinor Marita Jåma gáibidit 143 miljovnna boazodoallošiehtadusa bakte ealáhussii 2016/2017 doaibmajahkai.

Foto: Fotomontasje/NRK

Guovdilastinsuorggit NBR gáibádusas leat guohtuneatnamiid suodjaleapmi, nannet boazodoalu iešstivren ja iešmearridanvuoigatvuođaid, sihkkarastit boazodoalu bearašvuođuštuvvon ealáhussan, sihkkarastit boazodoalu ceavzilvuođa boraspirevahágiid hárrái ja sihkkarastit čálgoortnegiid ja DBS-ortnega boazodoalus.

Vuđolaččat čilgehuvvon

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi jođiheaddji, Ellinor Marita Jåma, mieđiha ahte NBR gáibádus lea viiddis, seammás go sin gáibádus lea bures ja vuđolaččat čilgejuvvon.

Raporttaid Boazoealáhusa Árgabeaivi ja iešstivrema Hástalusat birra de mii leat čohkken buriid duođaštusaid min gáibádusaide, mii maiddái dagaha ahte fas gáibidit álggahit ovdalis heaittihuvvon ortnegiid. Dat sáhttet ovdamearkka dihte leat ortnegat mat gulle guođohanbarttaide, dadjá NBR jođiheaddji, Ellinor Marita Jåma.

Bealli oahpahallin leat nieiddat

NBR deattuha maiddái dárbbu joatkit oahpahalliortnega boazodoalus. Jagi 2001 rájes gitta 2016 rádjái leat leamašan oktiibuot 147 boazodoallooahpahallit, geain 98% lea váldán fágageahččaleami. Dál leat 21 oahpahalli soahpamuša mat eai leat loahpahuvvon main váile 50% oahpahallin leat nieiddat.

– Mu mielas lea oahpahalliortnet dehálaš go dan bakte mii ráhkkanahttit nuoraid boazodoalloeallimii ja bargui, seammás go mii maiddái rekrutteret eanet nieiddaid boazodollui, loahpaha Jåma.

Korte nyheter

 • NM Snowcross Aarbortesne

  Dan hieljien Nøørjenmesterskape snowcrossine lea Aarbortesne. Dan hieljien dah stadioncross jih individuelle gaehtjieh.

  56 lea meatan, jih leah gaektsie ovmessie klaassh. Voestes heat daenbiejjien tsåahka 12:00 aelkieh.

  NM i snowcross i Verdal i helga.
  Foto: Eivind Aabakken
 • Høy militær aktivitet i nord foran storøvelse

  Totalt er 140 russiske krigsskip og støtteskip kalt ut på øvelser i havområdene som grenser til Russland. Forsvarets operative hovedkvarter understreker at øvelsesaktiviteten er varslet på vanlig måte og kaller det «trygt og forutsigbart».

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK