Hopp til innhold

NBR gáibida 143 miljovnna boazodollui

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ovddidii ikte organisašuvnna jagi 2017-2018 boazodoallošiehtadussii ealáhusa gáibádusa. NBR gáibida 143,1 miljovnna ruvnno boazodollui

Ellinor Marita Jåma om reinbeitekonvensjonen

NBR ja Ellinor Marita Jåma gáibidit 143 miljovnna boazodoallošiehtadusa bakte ealáhussii 2016/2017 doaibmajahkai.

Foto: Fotomontasje/NRK

Guovdilastinsuorggit NBR gáibádusas leat guohtuneatnamiid suodjaleapmi, nannet boazodoalu iešstivren ja iešmearridanvuoigatvuođaid, sihkkarastit boazodoalu bearašvuođuštuvvon ealáhussan, sihkkarastit boazodoalu ceavzilvuođa boraspirevahágiid hárrái ja sihkkarastit čálgoortnegiid ja DBS-ortnega boazodoalus.

Vuđolaččat čilgehuvvon

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi jođiheaddji, Ellinor Marita Jåma, mieđiha ahte NBR gáibádus lea viiddis, seammás go sin gáibádus lea bures ja vuđolaččat čilgejuvvon.

Raporttaid Boazoealáhusa Árgabeaivi ja iešstivrema Hástalusat birra de mii leat čohkken buriid duođaštusaid min gáibádusaide, mii maiddái dagaha ahte fas gáibidit álggahit ovdalis heaittihuvvon ortnegiid. Dat sáhttet ovdamearkka dihte leat ortnegat mat gulle guođohanbarttaide, dadjá NBR jođiheaddji, Ellinor Marita Jåma.

Bealli oahpahallin leat nieiddat

NBR deattuha maiddái dárbbu joatkit oahpahalliortnega boazodoalus. Jagi 2001 rájes gitta 2016 rádjái leat leamašan oktiibuot 147 boazodoallooahpahallit, geain 98% lea váldán fágageahččaleami. Dál leat 21 oahpahalli soahpamuša mat eai leat loahpahuvvon main váile 50% oahpahallin leat nieiddat.

– Mu mielas lea oahpahalliortnet dehálaš go dan bakte mii ráhkkanahttit nuoraid boazodoalloeallimii ja bargui, seammás go mii maiddái rekrutteret eanet nieiddaid boazodollui, loahpaha Jåma.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan