Monica Balto

Monica Balto er 4. kandidat på lista til Samer bosatt i Sør-Norge i valgkrets 7.

Hun er født 22. september 1972. Saksbehandler. Bosatt i Fåberg i Lillehammer kommune.

I kommunen var seks personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

I Lillehammer blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Monica Balto

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

0

0

0

2007

79 747

0

11 679

Roller

Oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Monicas Renhold, etabl. i 2005.