Vil ikke godta forslag til minerallov

Dagens konsultasjoner viste at Sametinget og regjeringen ikke er enige i saken om ny minerallov.

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

GULDAL: Minerallága gulahallanèoahkkin

I dag møtte sametingspresident Egil Olli og opposisjonsleder Aili Keskitalo næringsminister Dag Terje Andersen til konsultasjoner om den nye mineralloven.

– Sametingets viktigste krav er at Sametinget skal godkjenne all mineralleting i alle samiske områder, ikke bare i Finnmark, sier sametingspresident Egil Olli.

Sametinget fastholder også kravet om å få vederlag for all mineralutvinning i samiske områder, og at den nye mineralloven skal ta hensyn til samiske interesser i alle samiske områder.

Næringsminister Dag Terje Andersen
Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Næringsminister Dag Terje Andersen vil ikke gi detaljer fra dagens møte eller si noe om Sametingets krav, men innrømmer at flere punkter forble uløste.

– Det er mange punkter vi ble enige om, og så er det noen punkter vi ikke er enige om ennå, sier Andersen.

Tror ikke sametinget godkjenner forslaget

Aili Keskitalo
Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Aili Keskitalo fra NSR tviler på at forslaget blir slik formulert at sametinget kan godkjenne den.

Stortinget skal vedta en ny minerallov før ferien i år. Det har vært møter mellom Sametinget og regjeringen hvor det er diskutert om mineralvirksomheter i samiske områder.

Her er bakgrunnen

GULDAL: NSR parlamentáralaš joðiheaddji Aili Keskitalo

GULDAL: Sámediggepresideanta Egil Olli

HØR: Næringsminister Dag Terje Andersen