Hopp til innhold

Vil ikke godta forslag til minerallov

Dagens konsultasjoner viste at Sametinget og regjeringen ikke er enige i saken om ny minerallov.

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

GULDAL: Minerallága gulahallanèoahkkin

I dag møtte sametingspresident Egil Olli og opposisjonsleder Aili Keskitalo næringsminister Dag Terje Andersen til konsultasjoner om den nye mineralloven.

– Sametingets viktigste krav er at Sametinget skal godkjenne all mineralleting i alle samiske områder, ikke bare i Finnmark, sier sametingspresident Egil Olli.

Sametinget fastholder også kravet om å få vederlag for all mineralutvinning i samiske områder, og at den nye mineralloven skal ta hensyn til samiske interesser i alle samiske områder.

Næringsminister Dag Terje Andersen
Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Næringsminister Dag Terje Andersen vil ikke gi detaljer fra dagens møte eller si noe om Sametingets krav, men innrømmer at flere punkter forble uløste.

– Det er mange punkter vi ble enige om, og så er det noen punkter vi ikke er enige om ennå, sier Andersen.

Tror ikke sametinget godkjenner forslaget

Aili Keskitalo
Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Aili Keskitalo fra NSR tviler på at forslaget blir slik formulert at sametinget kan godkjenne den.

Stortinget skal vedta en ny minerallov før ferien i år. Det har vært møter mellom Sametinget og regjeringen hvor det er diskutert om mineralvirksomheter i samiske områder.

Her er bakgrunnen

GULDAL: NSR parlamentáralaš joðiheaddji Aili Keskitalo

GULDAL: Sámediggepresideanta Egil Olli

HØR: Næringsminister Dag Terje Andersen

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB