Hopp til innhold

Tømte sameforeningens bankkonto

Skuespiller Mikkel Gaup er anmeldt til politiet. Oslo sameforening påstår at Gaup har tatt ut 10.000 kroner urettmessig av foreningens bankkonto.

Mikkel Gaup

Mikkel Gaup var leder i Oslo sameforening.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier den kjente skuespilleren til NRK. 44-åringen hadde ikke hørt om anmeldelsen før NRK kontaktet ham.

– Misforståelse

Advokat Thor Bache-Wiig hevder det hele beror på en misforståelse, og at Mikkel Gaup har handlet i god tro.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på hva vi legger i misforståelse her og nå, sier advokaten som representerer Gaup.

Thor Bache-Wiig

Advokat Thor Bache-Wiig.

Foto: Erik Holand / Agderposten / Scanpix

Oslo Sámiid Searvi - Oslo sameforening leverte anmeldelsen torsdag i forrige uke. Ingen i styret vil kommentere anmeldelsen, men bekrefter at de har levert den til Sentrum politistasjon.

Flere i styret har gjentatte ganger kontaktet Gaup, men har ikke fått ham i tale. Derfor var anmeldelsen eneste utvei.

To uttak

Om lag fire måneder etter at han ikke lenger var leder, tok han ut til sammen 10.000 kroner fra to ulike kontoer til sameforeningen.

NRK har bankkvitteringene som viser at Mikkel Gaup signerte uttakene 1. august 2012. Det ene er på 6.000 kroner, mens det andre uttaket er på 4.000 kroner. Etter dette sto det igjen 2.523 kroner og 89 øre på kontoene.

NRK har konfrontert Gaup med opplysningene om uttaket av pengene.

– Jeg har ingen kommentarer, men skal sjekke opp dette, sier han.

– Var i god tro

Gaup var formelt leder i Oslo sameforening fram til årsmøtet 13. mars i år. Her ble Hege Marstein valgt til ny leder. Gaup hadde før årsmøtet gitt beskjed til lederen av valgkomiteen om at han ikke aktet å ta gjenvalg.

Mikkel Gaups advokat mener likevel det er grunn til å få brakt på det rene om han faktisk var klar over at han ikke lenger var leder da han tok ut pengene.

– Betyr det at han tok ut pengene i god tro?

– Han har en oppfatning om at han har vært i god tro, svarer advokat Thor Bache-Wiig.

Trakk seg selv som leder

Advokaten har i samtaler med NRK hevdet at Mikkel Gaup trolig ikke var klar over at han ikke lenger var leder i sameforeningen da han tok ut pengene. Ifølge Bache-Wiik var Gaup trolig heller ikke klar over at det hadde vært årsmøte.

Dette rimer dårlig med en e-post Gaup sendte til nestlederen i Oslo Sameforening 22. februar 2012 klokken 18.38.

Her beklager han at hans tid ikke strekker til, og at han må trekke seg som leder. E-posten var et svar til daværende nestleder som purret på Gaup for at han skulle innkalle til styremøte. I denne purringen ble det gitt beskjed om at styret hadde mye å gjøre før årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet var sendt til medlemmene 30. januar 2012.

– Hva som er omstendighetene rundt hans kjennskap til om det er valgt ny leder eller ikke, det kjenner jeg ikke til i detaljer, sier advokat Thor Bache-Wiig i intervjuet med NRK.

I årsmøteprotokollen fra 13. mars 2012 til Oslo Sámiid Searvi står det:

«Møtet ble konstituert ved nestleder da leder trakk seg for 2 uker siden.»

Ville ha honorar

Bakgrunnen til at Mikkel Gaup tok ut 10.000 kroner fra sameforeningens bankkonto, er et sommerarrangement sameforeningen hadde på Langøya sommeren 2011.

Ifølge kilder i Oslo sameforening NRK har vært i kontakt med, krevde Gaup en del av overskuddet fra dette arrangementet for den jobben han gjorde i forbindelse med det.

Verken tidligere eller nåværende styremedlemmene kjenner til noen avtale om at Gaup skulle få overskuddet fra sommerarrangementet i 2011.

– Det foreligger ingen vedtak om dette. Alle i foreningen jobbet på dugnad, og det var ikke noen avtale om at Mikkel Gaup skulle få honorar eller deler av overskuddet. Han har fått dekt de faktiske utgiftene han hadde. Overskuddet fra sommerarrangementet gikk til Utøya AS, forteller et av styremedlemmene.

Til dette sier Bache-Wiig:

– Det er nok her det kanskje har vært en misforståelse, og det er noe Gaup kan svare på selv når den tid kommer.

Skal ta kontakt med sameforeningen

– Hva vil dere gjøre videre med denne saken?

– Nå er saken politianmeldt, og da er det naturlig at Mikkel Gaup blir innkalt til politiavhør. Men han vil nok ta kontakt med sameforeningen og be om at man får en samtale sammen for å finne ut av det som kan være en misforståelse, svarer advokat Thor Bache-Wiig.

Oslo sameforening er tilknyttet Norske Samers Riksforbund (NSR). Leder Aili Keskitalo sier det er trist at denne situasjonen har oppstått.

– Jeg vet at medlemmene i Oslo har stått hardt på i fritida si for å samle inn penger. Derfor forstår jeg det de nå har gjort med saken, sier hun til NRK.

Mikkel Gaup skal være konferansier på et arrangement i Finnmark kommende lørdag.

Korte nyheter

 • 650 nuora geahččalit guolásteamis dán geasi

  62 nuora Romssas eret besset dán geasi geahččaladdat guolásteamis. Oktiibuot leat 650 nuora Norggas registrerejuvvon nuoraidbivdui, ja juohke goalmmádas sis lea nieida.

  – Ulbmilin lea rekrutteret eanet nuorra guolásteddjiid. Mis lea oassi sullii 23 proseantta vuollel 30 jagi ja lea mihttomearrin oažžut eanet nuoraid válljet guolástanámmáha, lohká Dag Sørlig Norgga mearrabiebmoráđis.

  Álggaheapmi dáhpáhuvvá našunála nuoraidbivdoortnega bokte, ja ii leat beare maŋŋit čálihit iežas. Dán jagi dat gusto áigodagas njukčamánu 17. beaivvis gitta golggotmánu 16. beaivái, ja juohke registrerejuvvon nuorra guolásteaddji sáhttá vuovdit iežas bivddu gitta 50 000 ruvdnui.

  Ungdomsfiskerne ser etter krabber på Sandfjorden.
  Foto: Carolyn Hannigan
 • Hilggui Tik toka geahččaleami garvit ođđa lága

  EU-duopmostuollu hilggui odne Tik Toka geahččaleami garvit ođđa digitála njuolggadusaid mat galget ráddjet stuorra teknologiijafitnodagaid fámu, dieđiha AFP.

  Lei mannan skábmamánus go EU dajai ahte TikTok ja máŋga eará lávddi, earret eará Apple ja Meta, fertejit čuovvut njuolggadusaid mat leat «Digitála márkanlágas». Láhka mii gáržžida máilmmi stuorámus fitnodagaid čađahit mearkkašahtti rievdadusaid das mo sii doibmet.

  TikTok logo
  Foto: Reuters
 • Giron suohkan háliida vearuhit turisttaid: – Buorre jurdda

  Bealli ruoŧa turistagielddain oaivvildit ahte turisttat galget máksit sierra duristavearu. Giron lea okta dain.

  – Dat lea vuohki oažžut eanebuid dohkehit turistaealáhusa, lohká Emilia Töyrä (S), gielddastivrra nubbijođiheaddji.

  Norrbottenis lea SVT jearan turistavearu birra Árjepluovve, johkamohki ja Girona gielddaid jođiheddjiin

  Dat gielddat leat dan 30 gieldda searvvis gos leat eanemus turisttat olmmošlogu ektui leamaš maŋemus jagi.

  Kiruna
  Foto: Kiruna komune