Hopp til innhold

Med mamma på tinget

Inga Ristin setter dagsorden for tidligere sametingspresident Aili Keskitalo. Ingen saker på Sametinget er så viktig som mat for henne.

Inga Ristin og Aili på tinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Vi har løst dette slik at både jeg, Inga Risten og mannen min reiser på komité- og plenumsmøtene ettersom hun fortsatt ammer, forteller Keskitalo til nrk.no/sami.

Hun er gruppeleder for Norske Samers Riksforbund (NSR). Denne uken er det komitémøter i Karasjok. I slutten av måneden er det klart for plenumssamling.

GULDAL: Aili Keskitalo

- Situasjonen er annerledes enn det jeg har vært vant til, men det går helt greit, forteller hun.

To-tre ganger om dagen kommer mannen Nils Jørgen Nystø på Sametinget med Inga Ristin (snart fire måneder). Da er det tid for mat. I dag var det komitémøte og mamma er saksordfører i en sak.

- En god ordning

- Jeg synes Sametingets ordning er bra for familiefolk, og slik må det også være. Politiske organ bør ha ordninger som er tilpasset også småbarnsforeldre. Dette er viktig for samfunnet, sier Aili Keskitalo.

LES OGSÅ: - Gleder meg til å bli mamma igjen

Sametinget har vedtatt en ordning som gir ektefelle, samboer eller en annen som deler den daglige omsorgen, mulighet til å være med på reise for å ta hånd om barnet, og få dekket reise- og oppholdsutgifter.

Aps sametingsrepresentant Inger Jørstad mener ordningen er bra.

Inger Jørstad (Ap)

Inger Jørstad.

Foto: Arbeiderpartiet

- Jeg kunne delta i politikken på en bedre måte. Det som kunne være en utfordring, var at mannen min ikke fikk dekket tapt arbeidsfortjeneste hvis han ble med på møter. Barna som blir hjemme, trenger også pass og det fikk vi dekket, sier hun til nrk.no/sami.

- Hvordan klarer du...?

Kvinner i politiske verv opplever ofte å få spørsmålet: Hvordan takler du rollen som toppolitiker og mor? At mannlige politikere i samme situasjon får samme spørsmål, skjer nesten aldri.

- Ja, jeg har ofte svart på slike spørsmål. Mitt svar er at det er desto viktigere å være opptatt av det som skjer i samfunnet rundt deg når man har barn. Det er viktig å være opptatt av framtida for barna, sier Aili Keskitalo.

Korte nyheter

 • Eamiálbmogiid gudnejahttet Austrália seattaliin

  Austrália guovddášbáŋku áigu rievdadit ruhtaseattaliid ja gudnejahttit eamiálbmogiid dan sadjái brihttalaš moneárka. Dán rádjai lea Austrália ruhtaseattaliin leamaš govva brihttalaš dronnegis, muhto maŋŋá truvnno molsuma de leat mearridan baicce gávdnat eamiálbmot symbola mii gudnejahttá sin eamiálbmogiid.

  Ruhtaminttain gal galgá leat govva brihttalaš gonagas Charles:s. Eamiálbmot symbola boahtá viđa dollár seattalis, nu čállá NTB.

 • Heajos dálki dagahan heajos guollebivddu

  Ođđajagimánu heajos dálkki geažil eai sáhttán bivdit guliid, ja nu fertejedje guollefatnasat leat gáttis.

  Dássážii dán jagi leat buktán 38 proseantta unnit guoli go diibmá seamma áigodagas, nu čájehit Norges Råfisklag logut.

  Goitge lea Finnmárku bajimusas statistihkas Davvi-Norggas, Oarje-Finnmárkkus leat buktán 415 tonna guoli, ja nubbin lea ges Nuorta-Finnmárku.

  Fiskebåter til kai i Båtsfjord.
  Foto: Bård Wormdal / NRK
 • Manná maŋás bellodatmihtideamis

  Bargiidbellodat manná maŋos bellodatmihtideamis, maid Norstat lea dahkan NRK ja Aftenposten ovddas.

  Go olbmuin jerret maid áigot jienastit suohkanválggas ja Stuoradiggeválggas, de manná Bargiidbellodat maŋos guvttiin proseantačuoggáin.