Hopp til innhold

- Gleder meg til å bli mamma igjen

Samenes øverste politiske leder i Norge, sametingspresident Aili Keskitalo er gravid og tar fødselspermisjon fra jul.

Aili Keskitalo
Foto: Marie Elise Nystad / NRK

GULDAL: Sámediggepresideanta áhpeheapme

Sametingspresident Aili Keskitalo hadde en gledelig melding til Sametingsrådet som er samlet i Evenes i dag.

Hun og ektemannen Nils Jørgen Nystø venter deres tredje barn i januar.

- Ja, jeg er gravid og gleder meg til å bli mamma igjen, sier Keskitalo.

Termin i januar

Hun går ut i permisjon i desember, og har bestemt å ta kun fire måneders fødselspermisjon.

- Jeg skal være hjemme de fire første månedene, deretter skal min mann være hjemme med babyen, sier Keskitalo.

Velge ny president

Hvem som skal fungere som sametingspresident mens Keskitalo har mamma-permisjon er ennå uklart.

- Det er Sametingets plenum som må velge ny president mens jeg er borte, sier Keskitalo.

Hun medgir at det hadde vært ønskelig med en president fra hennes eget parti, NSR.

NSR vil ha Jonassen

NSRs gruppeleder på sametinget, Lene Hansen, sier at partiet vil foreslå at rådsmedlem Jarle Jonassen blir valgt som sametingspresident i permisjonstiden.

I Sametingets reglement heter det at Sametinget skal velge en ny president ved lengre tids fravær, mens visepresidenten trer inn ved kortere fravær.

Visepresidenten klar til å ta over

Johan Mikkel Sara
Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Visepresident Johan Mikkel Sara, sier at han er klar til å ta over som president, om det er det Sametinget ønsker.

- Det er et definisjonsspørsmål om fire måneder er et kort eller langt fravær, jeg mener det er et kort fravær, sier Sara.

Korte nyheter

 • Stor snøskredfare i Lyngen i Troms

  Mandag er det stor snøskredfare i Lyngen i Troms. Det skriver snøskredvarslinga Varsom på sine nettsider.

  Snøskredvarslinga anbefaler å unngå skredterreng og utløpsområder. Naturlig skredaktivitet ventes på grunn av temperaturstigning, kraftig vind og potensielt mye nedbør.

  Resten av Troms har faregrad 3, som regnes som betydelig snøskredfare.

 • Faskii guokte bálkkašumi Göteborgas

  Filbma «Ellos Eatnu – La elva leve» vuittii lávvardat eahkeda sihke gehččiidbálkkašumi ja árvvoštalliidbálkkašumi filbmafestiválas Göteborgas.

  Nordic Dragon Award lea Davviriikkaid stuorámus filbmafestivála, ja filbma oažžu ge 400.000 ruvnnu bálkkašupmin.

  – Filbma addá ođđa ipmárdusa sámiid oaidnosadjái Norgga politihka ja fápmohuksema ektui, ja lea buorre ahte geahččit ja árvvoštallit atnet árvvus dan, dadjá Kjersti Mo, Norgga Filbmainstituhta direktevra.

  Ellos eatnu - La elva leve
  Foto: Mer Filmdistribusjon
 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK