Hopp til innhold

Makabert "veiskilt"

Et makabert "veiskilt" advarer bilister mot å kjøre for fort mellom Kautokeino og Karasjok.

Død rein oppstilt langs veien

Mandag sto dette reinkadaveret oppstil ved Gargoluobbal.

Foto: Kenneth Hætta

I 2007 gikk bildene av stivfrosne og åtselspiste rein landet rundt, der de sto oppstilt i veikanten mellom Kautokeino og finskegrensen.

Gjennomhullet og oppspist

Mandag fikk billister som passerte Gargoluobbal langs riksvei 92 en skrekkelig advarsel om at de befinner seg i reindriftsområde.

Langs veikanten sto det tilsynelatende en rein som var på tur å krysse veibanen i fullt firsprang.

En død rein, gjennomhullet og halvveis oppspist.

– Reinen kom hit først

Inger Marie Gaup Eira

Reineier Inger Marie Gaup Eira mener dette er et tiltak som fungerer. (Skjermbilde Ođđasat)

Foto: NRK

Reineier Inger Marie Gaup Eira sier de mange reinpåkjørslene langs veiene, er tungt å bære for reineierne. Hun støtter denne noe makabre formen for advarsel:

– Ja, jeg forstår at noen velger å gjøre det på denne måten, da det er så mange reinpåkjørsler. På denne måter er det lettere for folk å se at det er rein i området.

– Men det må jeg påpeke: Det er ikke reinen som er kommet hit. Det er veien som er kommet hit, tvers gjennom vårt beiteland, sier Inger Marie Gaup Eira til NRK.

– Ikke noe særlig

Isak Thomas A. Triumf

Isak Thomas Triumf mener dette er en farlig form for veiskilting. (arkivfoto)

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

En av billistene som passerte det oppstilte reinkdaveret, Isak Thomas Triumf, synes derimot ikke dette er rette måten å varlse om rein langs veien:

– Når det plasseres døde rein på denne måten, kan det oppstå farlige situasjoner. Hvis flere biler kjører etter hverandre og en bremser, kan det fort ende i kollisjon.

– Dette er ulovlig

Rådgiver ved Statens vegvesen, Kristian Øvernes, godtar heller ikke denne formen for veiskilt:

– For det første så er dette ulovlig. Grunnen til dette er jo at man skaper trafikkfarlige situasjoner.

– Skal man sette opp noe langs veien, må man kontakte Statens vegvesen, så skal vi nok finne frem de rette skiltene, sier Kristian Øvernes til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kristian Øvernes og Anders Eivind Eira

Kristian Øvernes var sist høst med på å merke 2000 reinsdyr med refleks. Her sammen med reineier Anders Eivind Eira.

Foto: Roger Manndal, NRK

Ikke noe nytt fenomen

Oppstilling av død rein langs veikanten, gjøres også andre steder både i Norge og i Sverige.

I fjor registrerte Trafikkforsikringenes forening 430 påkjørte rein, hvor synderne ikke ble funnet.

Korte nyheter

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.

 • 28. mai er internasjonale mens dagen

  En ny befolkningsundersøkelse fra CARE i Norge viser at kvinners tabu knyttet til menstruasjon sakte men sikkert synker. Til tross for det er det mye skam knyttet til mensen for kvinner. Undersøkelsen sammenligner kvinner og menns holdninger. Noe som bland annet viser at fler kvinner enn menn synes det er ekkelt eller skittent med mens. Fler kvinner enn menn skjemmes over å handle mensproduketer.

  Les hele undesøkelsen her.

 • Rijkajgasskasasj liejbbebiejvve

  28. biejve moarmesmáno l rijkajgasskasasj liejbbebiejvve. CARE li dahkam ådå álmmukguoradallamav Vuonan mij vuoset nissuna vilá skámádi ja berusti ietjas liejbe birra. Ienep nissuna gå ålmå adni liejbbe l duolvas jali vuovnná ja ienep nissuna gå ålmå skámádi oasestit liejbbebuvtajt buhtikan.

  Valla lågo aj vuosedi tabu liejbe birra sáhkadit binnuji jages jáhkáj.

  Dála l guoradallam.

  På norsk.

  Vi snakket med unge i Bodø om mensen