Hopp til innhold
Quiz

Mii dáhpáhuvai skábmamánus?

Man olu muittát skábmamánu ođasgovas? Hástal iežat gáhčosin!

Skábma
Foto: Nils John Porsanger / NRK Sápmi

1/6 Sámi namma

Stipendiat Runa Wolden
Foto: JØRN BERGER NYVOLL / UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Romssa universitehta dutkit leat gávdnan ođđa bakteriosina mii sáhttá leat mielde hehttemin antibiotikaresisteanttalaš bakteriijaid šaddama. Dát bakteria oaččui sámi nama. Mii dan namma lea?

2/6 Bálkkašumi-vuoiti

Elle Nystad har på seg kofte. Hun sitter på bakken utenfor Statkraft i Lysaker og snakker med en annen aksjonist.
Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Fovse-akšunistta Elle Márgget Nystad vuittii ovtta bálkkašumi skábmamánus. Makkár bálkkašumi?

3/6 Sámi filbmadahkki TIFF 2024

Guhkesfilbma The Tundra Within Me
Foto: Preassagovva

Sámi guhkesfilbma The Tundra Within Me, čájehuvvo vuosttašgeardde Norggas TIFF 2024 oktavuođas Romssas. Gii lea dan rešisseren?

4/6 Fovse-sáhkku

Unge samer aksjonerer mot regjeringens manglende oppfølging av Fosendommen.
Foto: Mette Ballovara

Sámi aktivisttat, geat guovvamánus válde háldui Oljo- ja energiijadepartemeantta, sáhkohallet go eai čuovvulan politiijaid gohččumiid. Galle beaivvi ledje mannan Fovse-duomu rájes go aktivisttat válde háldui OED?

5/6 Meavrresgárri bukton ruoktot

Bilde av Folldalstrommen fra den hang på Mainingen museum i Tyskland.
Foto: Solveig Norberg / NRK

Freavnantjahke gïevrie (Folldalstromma) buktojuvvui ruoktot Sápmái skábmamánus. Gosa buktojuvvui?

6/6 Ođđa stivrajođiheaddji

Rektor ved Samisk Høgskole Laila Susanne Vars
Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK

Guovdageaidnulaš Laila Susanne Vars válljejuvvui skábmamánus Riksscenen ođđa stivrrajođiheaddjin. Gii dáin lea maiddái leamaš stivrajođiheaddji Riksscenenis?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Korte nyheter

 • Kraftig utslippsøkning etter skogbranner

  Skogbranner i Brasil, Venezuela og Bolivia gjorde at landene hadde de høyeste karbonutslippene for februar måned på to tiår, ifølge nye målinger.

  Det er Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) som står bak målingene, skriver NTB.

  For Brasil beregnes karbonutslippene til å være 4,1 megatonn, mens Venezuela har 5,2 megatonn i utslipp. For Bolivia er utslippene rekordhøye 0,3 megatonn.

  – Mange deler av Sør-Amerika har opplevd tørkeforhold som har bidratt til økt fare for branner og resultert i brannene vi har sett, forteller seniorforsker Mark Parrington.

  Skogbrann
  Foto: AFP
 • – Alle utredninger av samiske rettigheter kan stoppes hvis FeFo vinner

  Thoralf Henriksen leder Guttorm-gruppen, som mener at bare samer eier land i Karasjok kommune.

  Han mener at alle utredninger av samiske rettigheter kan stoppes hvis Finnmarkseiendommen (FeFo) vinner rettssaken i Høyesterett.

  – Da kan man stoppe arbeidet med kommisjonen, Utmarksdomstolen og alle lignende prosesser. Da kan vi også legge ned FeFo og gi alt tilbake til staten. Da er det ikke lenger noe formål med disse. Da er det slått fast at det er statens som eier alt land i fylket, sier Henriksen til NRK.

  I dag startet behandlingen av den såkalte Karasjok-saken i Høyesterett i storkammer. De 11 dommerne skal ta stilling til hvem som eier utmarka i Karasjok kommune. Se hvordan dommerne har dømt i andre samiske saker i Høyesterett.

  Loga sámegillii

  Thoralf Henriksen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Samiske rettigheters «far» følger Karasjok-saken

  Den største stjerna i Høyesterett i dag da Karasjok-saken startet var professor i rettsvitenskap Carsten Smith (91).

  Mange regner ham som samiske rettigheters «far», og han var høyesterettsjustitiarius i årene 1991-2002.

  Smith arbeidet med å styrke samiske rettigheter i 30 år. Han ledet blant annet Samerettsutvalget i årene 1980-85. I kjølvannet av dette arbeidet ble Sametinget etablert.

  Carsten Smith fikk en god plass å sitte i Høyesterett da behandlingen av Karasjok-saken startet i dag. Alle ønsket å hilse på ham, både samer og andre i salen.

  Smith har selv vært dommer og ledet en rekke rettsaker i høyesterett. Nå skal elleve høyesterettsdommere avgjøre Karasjok-saken. Les hvordan disse dommerne har dømt i andre samiske saker.

  Loga sámegillii

  Carsten Smith følger Karasjok-saken i Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK